Wdrożyliśmy nową skalę podatkową obowiązującą od 1 października 2019.

Nowa skala jest dostępna w podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dla właścicieli oraz pracowników i obowiązuje od zaliczek za miesiąc wrzesień 2019.

W dniu wczorajszym Ministerstwo Finansów udostępniło nowy klucz publiczny do szyfrowania plików JPK podpisywanych certyfikatem kwalifikowanym. Klucz obowiązuje od wczoraj i dzisiaj został dodany do programu TaxMachine.

W związku z tym pliki JPK, podpisane certyfikatem kwalifikowanym, przesłane 23 sierpnia i dzisiaj przed pobraniem aktualizacji programu, mogą wymagać ponownego przesłania. Obecnie pliki takie mają status 120, ale nie wiadomo czy będą ostatecznie zatwierdzone.

Ostatnie aktualizacje wprowadziły dużo zmian do programu:

 • dodano możliwość wyliczania marży podczas księgowania faktur-marża,
 • dodano możliwość wprowadzania waluty dokumentu księgowego i wyliczania wartości w PLN (klawisz F8) oraz wprowadzania płatności w walucie, funkcja ta niebawem będzie rozbudowana o wyliczanie różnic kursowych, dodany będzie raport różnic kursowych dla opłaconych walutowych dokumentów księgowych,
 • wprowadzono zmiany do list płac i rachunku do umowy zlecenia związane ze zwolnieniem z podatku dochodowego wynagrodzeń osób do 26 roku życia, obecnie możliwe jest podanie stawki podatku 0%, w takim przypadku program oblicza składki zdrowotne jak dla opodatkowania stawką 18%,
 • ulepszono system wysyłania e-maili, dodano możliwość wysyłania raportów tabelarycznych bezpośrednio w treści wiadomości oraz wysyłania raportów w postaci arkuszy kalkulacyjnych i plików CSV,
 • dodano możliwość bezpośredniego wysyłania e-mailem wyeksportowanych danych, w tym faktur sprzedaży, księgowań,
 • wprowadzono możliwość konfigurowania wysyłki poczty elektronicznej na poziomie firmy, w tym możliwość definiowania drugiej konfiguracji na potrzeby wysyłki do niektórych adresów pocztowych (opcja dostępna tylko w TaxMachine dla biur rachunkowych).

Jednocześnie cały czas trwają testy nowego systemu fakturowania, w tym specjalnego systemu fakturowania dla biur rachunkowych. Mamy nadzieję, że nowy system uda się udostępnić w przyszłym miesiącu.

Funkcje specyficzne dla podmiotów świadczących usługi księgowe, w tym fakturowanie dla biur, dostępne będą tylko w nowej wersji programu "TaxMachine dla biur rachunkowych".

Udostepniliśmy dzisiaj nową wersję programu TaxMachine 2 z obsługą najnowszej wersji pliku JPK_FA w wersji drugiej.

Dodaliśmy dzisiaj nową wersję deklaracji CIT-8(27) wraz z nowymi załącznikiem CIT-8O(14). Deklarację można wysyłać do systemu e-Deklaracje podpisując ją elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Udostępniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine obsługującą najnowszy system wysyłki plików JPK podpisywanych danymi autoryzacyjnymi.

Program już od roku wysyłał pliki JPK podpisywane w ten sposób, ale do tej pory (nad)używał w tym celu stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/, która w zamyśle jej twórców nie była przeznaczona do wysyłki automatycznej. Ministerstwo Finansów wreszcie, po ponad roku od udostępnienia tego rodzaju podpisu dla JPK, udostępniło oficjalne API do wysyłki tak podpisanych plików JPK. Mechanizm ten został dzisiaj uruchomiony w TaxMachine.

Dodatkowo wstępnie uruchomiono system weryfikacji statusu podatników VAT z datą wsteczną. Oparte to będzie na naszej bazie danych rejestrującej status podatników wraz z datą sprawdzenia. System na razie jest w fazie uruchomienia i wstępnego pozyskiwania danych, udostępnienie tego sposobu weryfikacji w programie planowane jest na czerwiec tego roku.

Dodano obsługę serwerów pocztowych IMAP, dzięki temu wiadomości wysyłane z programu pojawiają się także w wiadomościach wysłanych konta pocztowego. Aby ta funkcja działała należy uzupełnić konfigurację programu, w zakładce "Wysyłanie e-maili" okna "Konfiguracja" doszły pola, w których podaje się informacje odnośnie serwera IMAP oraz wskazuje folder konta pocztowego w którym zapisywane będą wysłane wiadomości.

Ostanie aktualizacje zawierały nowe wersje formularzy, w tym ZAP-3(5) oraz druki zusowskie, w tym ZUS Z-3, ZUS Z-3B, ZUS ZAS-12, ZUS Z3, ZUS Z-15A i ZUS Z-15B.

Nowe wzory e-deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) zostały udostępnionione wraz z dzisiejszą aktualizacją.

Nowy wzór VAT-7(19) będzie stosowany po raz pierwszy za styczeń 2019 w lutym, natomiast nowy VAT-7K(13) będziemy składać za 1 kwartał 2019 w kwietniu. Poprzedni wzór VAT-7(18) może nadal być stosowany do końca roku.

Dodaliśmy dzisiaj obsługę aktualnej wersji CIT-8(26) wraz z załącznikami CIT-8/O(13) i CIT-D(6). Nowe formularze mogą być wysyłane jako e-Deklaracje z użyciem podpisu kwalifikowanego.

Poprawiono także problem z tworzeniem VAT-7 za styczeń 2019 z poziomu paska narzędzi nad dokumentami księgowymi, w ten sposób za styczeń 2019 tworzona była wersja poprzednia zamiast aktualnej.

Dzisiejsza aktualizacja przybliża nas do TaxMachine 3, który będzie zawierał nowy system fakturowania, płatności oraz magazyn. Nowy system umożliwi tworzenie własnych wzorów faktur. W pełni będą także obsługiwane wszelkie rodzaje faktur, w tym faktury zaliczkowe/końcowe, znacząco ulepszone będzie wystawianie korekt. Będzie także możliwe wystawienia faktur pochodnych z pro formy, ponowne wystawienie faktury z tą samą treścią, duplikatów itp.

Ulepszenia obejmą także księgowanie faktur, wszelkie rodzaje faktur będą księgowane automatycznie do odpowiednich rejestrów VAT, w tym odwrotne obciążenie, dostawy i nabycia UE itp.

Dodatkowo planowane jest udostępnienie nowej wersji programu dla klientów biur rachunkowych. Program ten będzie zawierał fakturowanie i obsługę płatności. Dostępny będzie mechanizm automatycznego przesyłania faktur sprzedaży do biura rachunkowego. Możliwe będzie także wysyłanie faktur zakupu w postaci skanów, zdjęć, plików PDF. Planowane jest także sprowadzenie dwustronnych mechanizmów komunikacyjnych, dzięki temu klienci będą otrzymywać i przesyłać wiadomości do biura rachunkowego z poziomu programu TaxMachine.

Nowy system fakturowania umożliwi także wprowadzenie specjalnego systemu fakturowania i rozliczania usług dla biur rachunkowych.

W związku z wieloma pytaniami informujemy, że do podpisywania i wysyłania e-Deklaracji wymagany jest obecnie system co najmniej Windows 7 SP1. W niektórych konfiguracjach w Windows 7 wymagane może być włączenie opcji obsługi protokołu TLS 1.2, jest to opisane na stronie:

https://taxmachine.pl/aktualnosci/problemy-z-wysylka-e-deklaracji-w-windows-7.html

Ograniczenie funkcjonalności online na starszych systemach wynika z braku obsługi TLS 1.2, wymaganego do obsługi aktualnych certyfikatów w serwisach Ministerstwa Finansów, Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Cyfryzacji.

Brak możliwości podpisywania e-dokumentów certyfikatem kwalifikowanym w starszych systemach wynika z braku obsługi funkcji skrótu wymaganych obecnie przez systemy rządowe.

Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-36 w programie TaxMachine. Program pobiera dane z ewidencji księgowej spółki oraz kwot ZUS i zaliczek podatkowych wspólnika. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie.

 

Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-28 w programie TaxMachine. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie, jedynie pole kwoty wpłaconych kwot ryczałtu należy uzupełnić ręcznie, normalnie pole to równe jest sumie kwot ryczałtu wyliczonych w ewidencji za miesiące 1-11 lub kwartały 1-3.

 

Poniższy film pokazuje jak sporządza się PIT-11 dla pracownika w programie TaxMachine. W tym przykładzie program automatycznie pobrał dane z rachunku do umowy zlecenia, dopisano ręcznie kwoty dotyczące umowy o pracę.

Od wczoraj nie działa podpisywanie plików JPK profilem zaufanym na stronie:

https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK

Pojawia się komunikat "Przepraszamy plik jest nieprawidłowy.", także dla plików metadanych wygenerowanych rządowym programem Klient JPK.

Bramka Ministerstwa Cyfryzacji jest zewnętrznym serwisem na którego funkcjonowanie nie mamy wpływu. Prosimy korzystać z alternatywnych sposobów wysyłki plików JPK_VAT, z zastosowaniem danych autoryzacyjnych lub podpisu kwalifikowanego (certyfikatu).

Istnieje alternatywny sposób podpisywania plików metadanych Profilem Zaufanym z wykorzystaniem portalu ePUAP, poniższy film pokazuje jak to zrobić.

 

Podczas księgowania dostępne są trzy rodzaje pomocniczych arkuszy kalkulacyjnych: arkusz globalny (F5), arkusz dla dokumentu - zapisywany razem z dokumentem księgowym - (F6) oraz arkusz dla firmy (F7), zapisywany w kontekście firmy.

Ten ostatni może być bardzo przydatny podczas księgowania, można w nim zapisywać różnie ważne dane potrzebne do prawidłowego księgowania dokumentów dla firmy, przygotować formuły przeliczające np. kwoty możliwych do uwzględnienia kosztów poniesionych na utrzymanie samochodów osobowych, kwoty w PLN dla faktur walutowych itp.

Arkusz dla dokumentu księgowego może służyć np. do przeliczania kwot pozycji faktury w przypadku gdy nie wszystkie pozycje zakupowe są związane z działalnością gospodarczą.

Możliwości są nieograniczone, na poniższym filmie pokazano jak może wyglądać arkusz z listą samochodów używanych w firmie z możliwością wyliczania kwoty kosztów leasingu dla samochodu osobowego. Arkusz taki można przygotować w TaxMachine albo np. w Excelu i tylko potem wkleić do arkusza pomocniczego.

Dodaliśmy nowe opcje odliczenia częściowego kosztów, program oblicza automatycznie odliczenie 75% i 20% kosztów. Dostępne są także opcje jednoczesnego odliczenia 50% VAT i ograniczenia kosztów. Poniższy film pokazuje jak odliczyć 50% VAT i 75% kosztów. Wszystkie opcje mają przypisane skróty klawiaturowe.

Przypominamy, że odliczenie 20% kosztów stosuje się dla wydatków na samochody nie będące środkami trwałymi w firmie. Stawka ta zastępuje dotychczasową "kilometrówkę", tak więc typ dokumentu "Wydatki na samochód prywatny" przestaje mieć zastosowanie od stycznia 2019. Kosztem uzyskania przychodu, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest tylko 20% poniesionego wydatku.

Od wczoraj, wysyłając e-Deklaracje i pliki JPK poświadczone danymi autoryzacyjnymi, posługujemy się przychodem podatnika za rok 2017. Prosimy więc wpisać odpowiednią kwotę w oknie wysyłki lub skorzystać z opcji automatycznego wyszukiwania kwoty, jeżeli PIT za ten rok był sporządzony w programie.

Dobrą wiadomością jest to, że Ministerstwo Finansów postanowiło przedłużyć bezterminowo wysyłkę plików JPK poświadczonych danymi autoryzacyjnymi, dzięki temu podatnicy - osoby fizyczne - nadal mogą wysyłać pliki JPK w ten najszybszy dostępny sposób.

Na poniższym filmie pokazano jak wysłać utworzony wcześniej PIT-11(24) w programie TaxMachine PITy 2018/2019. Przypominamy, że w programie można bezpłatnie przygotować dowolną ilość informacji i deklaracji PIT dla płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Płatnicy - osoby fizyczne - mogą wysyłać PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR z użyciem danych autoryzacyjnych jak pokazano na tym filmie. Pozostali płatnicy muszą korzystać z podpisu kwalifikowanego. E-deklaracji nie można podpisywać profilem zaufanym.

Podpisując e-Deklarację podpisem kwalifikownym za inny podmiot należy mieć ważne pełnomocnictwo złożone na druku UPL-1.

Na poniższym filmie pokazano jak utworzyć PIT-11(24) w programie TaxMachine PITy 2018/2019. Płatnika i pracownika dodano wcześniej. W programie można bezpłatnie przygotować dowolną ilość płacowych informacji i deklaracji PIT.

Ministerstwo Finansów planuje uruchomić przyjmowanie e-Deklaracji płacowych za 2018 rok jutro, pokażemy wówczas jak wysłać PIT-11(24) elektronicznie.

Dzisiejsza aktualizacja przyniosła następujące zmiany:

 1. Dodano obsługę najnowszej wersji załącznika PIT/O(23).
  Nowa wersja tego załącznika nie zawiera już pól w których wykazywano miesiące przysługującego odliczenia ulgi na dzieci, dlatego dodano wyskakujący panel służący do wskazania tych miesięcy. Podanie miesięcy jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia kwoty ulgi w pewnych przypadkach.
  Zmieniono także sposób wyliczania ulgi dla zeznań wspólnych, liczba dzieci dla których przysługuje ulga w każdym z miesięcy obliczana jest oddzielnie dla podatnika i małżonka, wcześniej liczba dzieci liczona była razem dla małżonków, co w pewnych rzadkich przypadkach (np. pozbawienie praw rodzicielskich przy rozliczeniu wspólnym) mogło powodować nieprawidłowe wyliczenie domyślnej kwoty ulgi. Zmianę tą należy wziąć pod uwagę przy innym niż domyślne pół-na-pół podziale kwoty ulgi między małżonkami. Wcześniej można było nie zaznaczać miesięcy np. u małżonka i uzyskać w ten sposób inny podział ulgi, obecnie wszystkie miesiące, dla których przysługuje odliczenie, powinny być zaznaczane dla obydwu małżonków, w przeciwnym przypadku dla liczby dzieci większej niż dwoje kwota ulgi może być zaniżona.
  Inny podział ulgi między małżonkami można uzyskać poprzez ręczne poprawienie kwot odliczeń wyliczonych przez program.
 2. Dodano wysyłkę e-Deklaracji PIT-28(21) oraz załączników PIT-28/A(18) i PIT-28/B(15).
 3. Wyliczanie PIT-36(26) i PIT-36L(15) na podstawie ewidencji księgowych: program automatycznie wypełnia nowe pola dotyczące podatku zapłaconego w trakcie roku, począwszy od tej wersji zaliczki należne traktowane są jako opłacone przy wyliczaniu PIT.
  W przypadku nie opłacenia całości zaliczek należy ręcznie poprawić pola zapłaconych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek oraz pole "Suma wpłaconych zaliczek ...", w poprzednich wersjach tych zeznań pole to nie było wypełniane automatycznie.

Udostępniliśmy dzisiaj nową wersję programu TaxMachine PITy 2018/2019. Zawiera on te same wersje deklaracji i zeznań rocznych które dzisiaj wcześniej udostępniono dla programu księgowego TaxMachine, w tym stosowane przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń nowe PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1.

Wersja te nie jest wersją ostateczną, wymagana jest aktualizacja niektórych elementów programu, głównie Kreatora PIT. Jednak ze względu na zgłaszaną przez użytkowników chęć rozpoczęcia przygotowywania informacji PIT-11(24) udostępniliśmy nową wersję wcześniej.

Przypominamy, że w przyszłym roku informacje PIT-11 muszą być złożone już do końca stycznia (w poprzednich latach terminem był koniec lutego), dlatego osoby mające do sporządzenia dużą ich ilość mogą już zacząć je wypełniać.

Wysyłka elektroniczna nowych e-deklaracji PIT-11 i innych będzie możliwa dopiero po uruchomieniu ich przyjmowania przez Ministerstwo Finansów, do tego czasu próba wysyłki będzie kończyć się błędem 401.

Udostepniliśmy dzisiaj nowe wzory prawie wszystkich nowych deklaracji rocznych oraz PIT-ów płacowych za 2018 rok, w tym PIT-11(24), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), PIT-8C(9), IFT-1/IFT-1R(14), PIT-R(19).

Nie ma jeszcze nowego załącznika PIT/O(23), będzie od udostępniony w przyszłym tygodniu. Wszystkie inne druki zeznań rocznych dla podatku dochodowego od osób fizycznych są już dostępne, w tym: PIT-37(25), PIT-36(26), PIT-28(21), PIT-36L(15), PIT-37(13), PIT-39(9) razem z załącznikami.

MF nie przyjmuje jeszcze wszystkich tych nowych e-deklaracji, prosimy poczekać z wysyłką do momentu gdy uruchomią ich przyjmowanie.

Dla PIT-28 MF nie udostępniło jeszcze schematów xml niezbędnych do wysyłki elektronicznej, pozostałe PITy są już przygotowane do dostarczania elektronicznego.

W przyszłym tygodniu postaramy się także udostępnić aktualne druki dla zeznania CIT-8.

Podsumowanie ostatnich zmian w programie TaxMachine:

1. Zmieniono sposób pobierania danych o statusie podatników VAT z systemu Ministerstwa Finansów. Obecnie program korzysta z usługi sieciowej udostępnionej przez MF specjalnie w celu weryfikacji podatników. Nowy sposób jest szybszy i niezawodny.

2. Dodano okno dialogowe dla funkcji automatycznego księgowania faktur sprzedaży. Okno to udostępnia szereg opcji księgowania, w tym księgowanie tylko do VAT, tylko do księgi, wybór domyślnych stawek dla ryczałtu, możliwość wybór rejestrów VAT i inne. Ta ostatnia opcja działa obecnie tylko dla pozycji dostawy krajowej, automatyczne księgowanie faktur sprzedaży do pozostałych rejestów VAT będzie możliwe po udostępnieniu nowego systemu fakturowania.

3. Dodano możliwość księgowania do trzech stawek ryczałtu w jednym dokumencie księgowym.

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego:

Informujemy, że ze względu na planowane prace modernizacyjne, usługa BIR1 Głównego Urzędu Statystycznego nie będzie dostępna w dniu 12.09.2018 (środa) w godz. 16:00 - 19:00.
(Niedostępna będzie także wyszukiwarka „on-line”: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ).

W tym czasie funkcja pobierania podmiotów z REGON w programie TaxMachine nie będzie działać.

Z niewiadomych przyczyn, bez wcześniejszego ostrzeżenia, Ministerstwo Finansów wyłączyło obsługę dotychczasowych schematów dla deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12), wskutek czego wysyłka tych e-deklaracji stała się niemożliwa, występuje błąd 401.

Wdrożenie nowych schematów w programie TaxMachine przewidywane jest na 12 września.

Komunikat Ministerstwa Finansów:

W związku z wymianą certyfikatów w ePUAP przez COI (https://pz.gov.pl/dt/news) służących do podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym od  24.08.2018 r. mogą występować problemy z autoryzacją wysyłek plików JPK przy pomocy Profilu Zaufanego. Transakcje mogą otrzymywać status 406. W takim przypadku prosimy o skorzystanie z alternatywnej metody autoryzacji z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzacyjnych: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/problemy-z-autoryzacja-wysylek-jpk-przy-pomocy-profilu-zaufanego

Dodano dzisiaj obsługę najnowszej wersji VAT-7K(12). Program od dzisiaj domyślnie tworzy deklaracje VAT-7 według najnowszych wzorów. Przypominamy, że korekty za okresy wcześniejsze nadal należy składać na poprzednich wzorach.