Spis treści[Schowaj]
logo mysql 170x115TaxMachine 2 wykorzystuje serwer MySQL jako podstawowy silnik bazy danych przy pracy wielostanowiskowej. Niniejszy artykuł opisuje jak zainstalować i skonfigurować MySQL w systemie Windows. Instalacja MySQL w systemach linuxowych zależy od konkretnej dystrybucji, dlatego nie będziemy tutaj tego opisywać, prosimy o skorzystanie z dokumentacji opisującej ten proces dla wybranej dystrybucji Linux-a.

Aby osiągnąć wysoką wydajność serwer MySQL powinien być zainstalowany na szybkim dysku SSD.

1. Pobranie instalatora dla systemu Windows

Najnowszą wersję serwera MySQL można pobrać z:

https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/ 

Wybieramy jedną z pozycji (pełny instalator lub web instalator), klikamy "No thanks, just start my download" na kolejnej stronie. Po pobraniu uruchamiamy instalator. Należy zainstalować komponenty: MySQL Server i MySQL Workbench.

Instalacja i wstępna konfiguracja przeprowadzana jest z poziomu instalatora, pomoc na temat instalacji znajduje się na: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql-installer.html

Po instalacji i uruchomieniu serwera należy uruchomić MySQL Workbench. Niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

  1. Utworzenie nowej bazy danych.
  2. Dodanie użytkownika MySQL który będzie miał dostęp do bazy danych TaxMachine.
  3. Zwiększenie parametru max_allowed_packet do przynajmniej 200MB lub więcej.
  4. Dla MySQL 8 należy ustawić metodę autentykacji na mysql_native_password jeżeli nie wybrano jej w czasie instalacji serwera (default_authentication_plugin = mysql_native_password).

 

2. Utworzenie bazy danych

Należy kliknąć przycisk "Create a new schema in the connected server", wpisać nazwę bazy, z listy "Collation" wybrać utf8_polish_ci i kliknąć "Apply" i w następnym oknie nowu "Apply".

 tworzenie bazy mysql

 

3. Dodanie użytkownika

Klikamy "Users and Privileges", "Add Account", wpisujemy login, hasło (dwa razy).

mysql tworzenie uzytkownika

 

Następnie klikamy zakładkę "Schema Privileges", "Add entry", "Selected schema", wskazujemy utworzoną wcześniej bazę i OK. Klikamy 'Select "ALL"' i klikamy "Apply".

mysql tworzenie uzytkownika uprawnienia

 

4. Zwiększenie parametru max_allowed_packet

Klikamy "Options File", zakładka "Networking", w "max_allowed_packet" wpisujemy 200MB (lub więcej) i klikamy "Apply". Po zmianie tej wartości należy zrestartować serwer MySQL.

mysql max allowed packet

 

5. Sprawdzenie wartości parametru default_password_lifetime

Standardowo ważność hasła użytkownika w MySQL ustawiona jest na 360 dni. Warto jest zmienić tą wartość na większą lub wyłączyć to ograniczenie, bowiem jeżeli hasło wygaśnie to program TaxMachine nie będzie mógł się połączyć z serwerem i trzeba będzie ponownie ustawić hasło przez MySQL Workbench.

mysql 1