Dodano najnowszą wersję e-deklaracji PIT-36L(17) za rok 2021. Doszły też nowe wersje załączników:

  • PIT/B(19),
  • PIT/IP(3),
  • PIT/BR(5),
  • PIT/WZ(2),
  • PIT/M(8).

PIT-36L(17) i PIT/B(19) wypełniane są automatycznie na podstawie zapisów w ewidencjach podatkowych.

Do końca tygodnia zostanie dodane ostatnie brakujące zeznanie roczne PIT-36(29), wówczas też zostanie uruchomiony Kreator PIT w programie PITy 2021/2022.