Narzędzie konwersji baz danych pozwala na konwersję baz z formatu TreeDB(.tdb), SQLite (.db) i MySQL do SQLite i MySQL. Możliwe jest także wykonywania kopii baz z poziomu tego narzędzia.

Aby przekonwertować bazę należy:

  • wybrać typ bazy źródłowej (TreeDB, SQLite lub MySQL), podać jej dane: ścieżka do pliku dla baz plikowych (TreeDB, SQLite) lub nazwę serwera, nazwę bazy i dane do logowania dla MySQL, następnie kliknąć "Testuj połączenie",
  • podobnie dla bazy docelowej wybrać typ (SQLite lub MySQL), podać jej dane i przetestować połączenie,
  • jeżeli program łączy się z bazami to kliknąć "Kopiuj dane z bazy źródłowej do docelowej" i poczekać chwilę.

Można też w tym oknie wykonać kopie bazy źródłowej i docelowej, jest to zalecane w szczególności gdy docelowa baza nie jest pusta, podczas kopiowania zawartość bazy docelowej jest zawsze usuwana (program o tym poinformuje).

Przy konwersji do MySQL baza danych musi być założona przed konwersją. Zobacz też: instalacja i konfiguracja MySQL.

 

konwersja baz danych