Jeśli w trakcie roku fiskalnego osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pożyczonych papierów wartościowych (czyli tak zwana sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składamy odrębne zeznanie podatkowe na druku PIT-38. Deklarację tą składamy też w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa.

Zeznanie to najczęściej wpełniamy na podstawie otrzymanych z biura maklerskiego druków PIT-8/C, wystarczy wtedy przepisać wykazane tam kwoty przychodów i koszów ich uzyskania w odpowiednie pola zeznania PIT-38, program Pity TaxMachine 2019/2020 automatycznie obliczy wartość podatku do zapłaty.

Może się też zdarzyć, że PIT-8/C nie będzie zawierał wszystkich informacji na temat niektórych poniesionych kosztów, wówczas musimy pamiętać by dodać je samodzielnie w odpowiednich polach PIT-38. W przypadku przychodów kapitałowych, które nie były sprzedane poprzez rachunek inwestycyjny, musimy samodzielnie obliczyć wartość przychodu i kosztów.

Zeznanie PIT-38 składamy do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Małżonkowie wypełniają osobne druki PIT-38, nie ma możliwości złożenia wspólnego zeznania. W przypadku tego zeznania nie ma także możliwości skorzystania z popularnych ulg podatkowych na dzieci, na internet, ulgi rehabilitacyjnej itp.

 

pit 38