Dodano dzisiaj obsługę ulgi dla klasy średniej w listach płac. Ulga jest domyślnie włączona dla wszystkich pracowników, jej stosowanie można wyłączyć w oknie edycji pracownika, zakładka "Podatek dochodowy", grupa "Inne ulgi", przełącznik "Uwzględnij ulgę dla klasy średniej".

Formularze płacowe wyszukują dane pracownika w bazie danych po numerze NIP lub PESEL, tak więc dla działania ulgi niezbędne jest by w wierszu pracownika na liście płac podany był jeden z tych identyfikatorów. Nie dotyczy to listy indywidualnej tworzonej w dokumentach pracownika.

Zaktualizowano także rachunki do umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Dla prawidłowego działania dzisiejszej aktualizacji niezbędne jest pobranie aktualnych formularzy płacowych oraz instalatora programu, w przypadku występowania błędów przeliczania list płac należy sprawdzić czy aktualizacja programu także się pobrała, aktualna wersja programu to 3.19.1.3773.