Od początku lipca 2022 likwidowane są ulga dla klasy średniej i mechanizm rolowania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, zastępuje je nowa stawka podatku 12%.

W zawiązku z tym po następnej aktualizacji w wersji testowej nowych płac opcje ulgi dla klasy średniej i wyliczania zaliczek wg zasad z 2021 (rolowanie zaliczek) będą usunięte. Prosimy nie sporządzać w testowym systemie "produkcyjnych" list płac i zleceń za miesiące wcześniejsze niż lipiec 2022, dla których niezbędne jest stosowanie tych dwóch mechanizmów.