Deklarację PIT-36 za 2020 rok wypełniają osoby, które osiągały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, oraz mają obowiązek samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku lub samodzielnego obliczenia podatku po zakończeniu roku. Deklaracja ta jest zatem składana przez podatników, którzy nie otrzymywali przychodów od płatnika (pracodawcy, ZUS, KRUS itd.), który opłacałby podatek za nich.

PIT-36 można wysyłać przez Internet online z użyciem e-deklaracji (e-pity). Szybko i łatwo zrobisz to programem TaxMachine PIT 2020/2021, pobierz go za darmo i stwórz PIT-36 w ciągu kilku minut.

Deklarację PIT-36 rozliczają najczęściej podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, a także osoby wynajmujące własne nieruchomości (najem prywatny, nie w ramach działalności). Deklaracja PIT-36 nie jest składana, jeżeli działalność gospodarcza lub najem jest opodatkowany ryczałtem od przychodów, wtedy zamiast PIT-36 składamy PIT-28. Może się także zdarzyć, że podatnik ma jedną działalność na skali podatkowej, a drugą (np. w ramach spółki osób fizycznych) na ryczałcie - wtedy skłąda się zarówno PIT-36 jak i deklarację PIT-28.

Podatnik może także wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%, wtedy zamiast PIT-36 składa deklarację PIT-36L.

Deklarację PIT-36 składają także podatnicy, którzy osiągneli przychody za granicą kraju. Dotyczy to najczęściej pracy zarobkowej za granicą Polski, ale mogą to też być innego rodzaju dochody, np. emerytury czy renty zagraniczne, działalność gospodarcza, najem, dochody z praw autorskich, działalność wykonywana osobiście.

Deklarację PIT-36 można składać wspólnie, razem z małżonkiem. Pod warunkiem jednak, że ani podatnik ani małżonek nie uzyskują dochodów z działalności opodatkowanej ryczałtem, nie składają PIT-36L i nie płacą podatku tonażowego i karty podatkowej.

Na PIT-36 rozliczamy także dochody małoletniego dziecka, pod warunkiem że dziecko nie musi rozliczyć się samodzielnie. Dołączamy wówczas do formularza PIT-36 druk PIT/M, na którym wykazujemy dochody dziecka.

PIT-36 można skłądać elektronicznie przez internet z użyciem systemu e-deklaracje (e-pity). Najszybciej zrobisz to z pomocą darmowego programu TaxMachine PIT 2020/2021.

pit 36 gotowy