Dodano wysyłkę dla zeznań rocznych:

  • PIT-37(28),
  • PIT-38(15),
  • PIT-39(11).

Dodano także wysyłkę załączników:

  • PIT/O(26),
  • PIT/D(30).

Wprowadzono obsługę nowych wersji schematów dla:

  • PIT/ZG(7),
  • PIT-2K(8),
  • ORD-ZU(3).