Problemy z wydrukami w programie TaxMachine najczęściej wynikają z:

 • Nie wskazania domyślnej drukarki w ustawieniach systemowych:
  • w Windows 10 należy wejść w Ustawienia systemu Windows (prawy przycisk na menu Start i Ustawienia), kliknąć Urządzenia, następnie Drukarki i skanery, kliknąć na nazwę drukarki i Zarządzaj, potem kliknąć Ustaw jako domyślne,
  • w wcześniejszych wersjach Windows należy otworzyć Panel Sterowania -> Sprzęt i dźwięk -> Urządzenia i drukarki, kliknąć prawym przyciskiem na drukarce i kliknąć Ustaw jako drukarkę domyślną.
 • Braku zainstalowanej jakiejkolwiek drukarki: jest to dosyć rzadki przypadek bowiem w systemie Windows, nawet jeżeli nie ma zainstalowanej fizycznej drukarki, domyślnie dostępne są standardowe drukarki wirtualne. Jeżeli jednak nie ma żadnej drukarki to można  zainstalować drukarkę wirtualną, np. Bullzip PDF Printer.
 • Problem ze sterownikiem drukarki, czasem może się on zawiesić i należy wtedy zrestartować komputer.
 • Problem z zapisanymi przez TaxMachine ustawieniami drukarki, w przypadku błędnych ustawień mogą występować rożne problemy z wydrukiem, w takim przypadku należy zrestartować ustawienia: w głównym oknie programu wybieramy zakładkę Konfiguracja, następnie Ustawienia domyślne i Przywróć domyślne ustawienia dla drukarek, następnie uruchomić program ponownie.
 • Problemy powodowane przez antywirusy: niektóre programy antywirusowe mogą blokować drukowanie, aby to sprawdzić należy wyłączyć antywirusa i spróbować ponownie coś wydrukować, jeżeli przy wyłączonym antywirusie drukowanie działa to należy dodać TaxMachine do wyjątków w antywirusie.
 • Problemy z siecią: może się to zdarzyć jeżeli mamy podłączoną drukarkę sieciową do której nie ma dostępu i sterownik drukarki zawiesza się próbując się z nią połączyć, w takim przypadku należy odinstalować niedostępną drukarkę.
 • Problemy z czcionkami w formularzach: rzadko zdarza się, że program antywirusowy blokuje tymczasowe czcionki tworzone przez program podczas wyświetlania i drukowania formularzy (głównie deklaracji), w takim przypadku należy dodać katalog plików tymczasowych użytkownika do wyjątków programu antywirusowego aby nie blokował on zapisywania czcionek.
 • Problemy z uprawnieniami: jest to problem podobny do poprzedniego, jeżeli użytkownik nie ma dostępu do katalogu dla plików tymczasowych to wystąpi problem z wyświetlaniem czcionek w deklaracjach.

Jeżeli nie mamy pewności co jest przyczyną problemu to należy zrestartować ustawienia drukarek w TaxMachine, upewnić się, że istnieje drukarka domyślna, i zrestartować komputer. W większości przypadków powinno to rozwiązać problem w wydrukami.