Ostatnia aktualizacja to głównie zmiany w podatkach wchodzące w życie 1 lipca 2022, dotyczą one już zaliczek za czerwiec 2022:

  • dodano odliczanie składek zdrowotnych od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ograniczenie odliczenia do kwoty 8700 zł,
  • dodano odliczenie połowy składek zdrowotnych opłacanych z działalności opodatkowanej ryczałtem,
  • dodano zmiany w skali podatkowej, wprowadzono stawkę podatkową 12% zamiast 17%, domyślna ulga podatkowa dla wynagrodzeń wynosi od 1 lipca 300 zł, pamiętajmy, że jeżeli określono ją dla pracownika poprzez podanie kwoty a nie zaznaczenie opcji kwoty domyślnej to należy ją poprawić ręcznie dla takiego pracownika,
  • zlikwidowano ulgę dla klasy średniej,
  • w nowym testowym systemie płacowym zlikwidowano mechanizm odroczonego podatku dochodowego (pisano o tym w poprzednich aktualnościach), ta sama zmiana została wprowadzona do formularza rachunku do umowy zlecenia,
  • pozostałe formularze płacowe będą aktualizowane w najbliższych dniach.

Dodatkowo wprowadzono liczne drobne ulepszenia w systemie pełnej księgowości, głównie chodzi o lepszą nawigację po oknie wprowadzania dokumentów księgowych.