Opisujemy tutaj procedurę przenoszenia baz danych między komputerami w przypadku wykorzystywania lokalnej bazy SQLite. Procedura ma zastosowanie do programu TaxMachine i TaxMachine PITy. Do przenoszenia danych między bazami MySQL lub między bazą SQLite i bazą MySQL należy stosować narzędzie Konwersji baz danych.

Do przenoszenia danych między komputerami można także zastosować kopię w chmurze, ta bardzo wygodna opcja jest opisana na stronie dotyczącej konfigurowania systemu kopii zapasowych.

Instalowanie programu na nowym komputerze

Przenoszenie danych programu TaxMachine na inny komputer należy rozpocząć od zainstalowania programu na nowym komputerze (link do instalatorów). Następnie należy uruchomić program aby utworzył lokalne katalogi w dokumentach publicznych i zamknąć go.

Następnie na starym komputerze klikamy na nazwie bazy danych na dole głównego okna programu:

przenoszenie bazy 1

 

Pojawi się okno eksploratora plików z zaznaczonym plikiem bazy danych. Na poniższym zrzucie widać pełną ścieżkę do domyślnej lokalizacji bazy danych, jeżeli program na starym komputerze nie działa np. ze względu na uszkodzenie systemu czy sprzętu to przechodzimy to tego katalogu sami. Katalog "Dokumenty publiczne" może znajdować się w nieco innym miejscu w systemie plików niż na poniższym zrzucie z Windows 10, zależy to od wersji systemu Windows.

przenoszenie bazy 2

 

Zaznaczony plik to baza danych w której zapisane są wszystkie dane programu. Dodatkowo warto także przenieść plik ldb.db bowiem znajduje się w nim licencja (nie dotyczy to programu PITy). Kopiujemy ten plik lub pliki na np. pendrive-a, w czasie kopiowania program musi być wyłączony.

Pliki te należy wgrać do tej samej lokalizacji na nowym komputerze. Dokładna lokalizacji w systemie plików może być inna, zależy to od wersji systemu Windows, dlatego aby szybko otworzyć właściwy katalog na nowym komputerze klikamy nazwę bazy danych w programie TaxMachine dokładnie tak samo jak w starym komputerze. Następnie wgrywamy bazę ze starego komputera do tego katalogu na nowym komputerze, puste pliki baz danych utworzonych po nowej instalacji należy nadpisać plikami przenoszonymi.

W czasie kopiowania bazy danych program na nowym komputerze musi być wyłączony.