Kto sporządza druk PIT 37 za 2021 rok w roku 2022? Jak wypełnić PIT 37?

Zeznanie PIT-37 za rok 2021 sporządzają głównie podatnicy, którzy otrzymywali dochody wyłącznie w Polsce, opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody jakie uwzględniamy w zeznaniu PIT 37 to głównie: ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, umów o dzieło), ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, z rent i emerytur krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo wykazujemy w deklaracji PIT 37: dochody ze stypendiów, świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także dochody z rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Jeżeli otrzymujemy jakieś inne dochody, np. dochody zagraniczne, dochody z najmu opodatkowanego skalą podatkową, dochody z działalności czy też inne dochody, otrzymywane bez pośrednictwa płatnika bądź płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów, to zamiast druku PIT 37 rozliczamy formularz PIT-36. Dodatkowo możliwe jest, że będziesz musiał sporządzić dodatkowe druki PIT w zależności od tego, jakie inne przychody otrzymywałeś, np.: PIT 38 dla dochodów z giełdy czy PIT 39 dla przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

Druk PIT-37 jest najczęściej składanym w Urzędach Skarbowych rocznym zeznaniem podatkowym, łącznie podatnicy dostarczają ponad 20 milionów tego typu druków. Jest to naprawdę duża ilość, dlatego warto wysyłać te deklaracje przez system e-Deklaracje, oszczędzamy nie tylko nasz czas i pieniądze, ale także środowisko naturalne - mniej papieru to mniej wyciętych lasów i śmieci.

Rozliczając druk PIT-37 możemy korzystać z wszelkiego rodzaju ulg podatkowych, w tym z najpopularniejszych: z ulgi na dzieci, ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej (ulgi te odliczamy na załączniku PIT/O). Możemy także korzystać z preferencyjnych sposobów opodatkowania, czyli z rozliczenia razem z małżonkiem lub rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jak wypełnić PIT 37?

Bardzo szybkim sposobem na druk PIT-37 jest skorzystanie z naszego bezpłatnego oprogramowania TaxMachine PITy 2021/2022, pobierzesz je całkiem za darmo z naszej witryny. Program zawiera Kreator zeznań PIT, który rozliczy Twoje zeznanie praktycznie automatycznie, jednocześnie cały czas objaśniając dostępne opcje jeśli chodzi o preferencyjne sposoby opodatkowania, ulgi podatkowe i inne istotne zagadnienia. Dodatkowo możesz bezpośrednio z programu dostarczyć PIT-37 online przez Internet do systemu e-Deklaracje (czyli tak zwane e-pity).

Tak więc program TaxMachine PITy 2021/2022 rozliczy Twój formularz PIT 37 szybko i bezbłędnie. Masz pewność, że Twój druk PIT 37 będzie sporządzony za pomocą sprawdzonego oprogramowania, z którego na co dzień korzystają profesjonaliści w całym kraju.

Poniżej widać przykładowy druk PIT 37 w programie TaxMachine PIT 2021/2022. Formularz tez został wygenerowany Kreatorem PIT.

 

PIT 37 w programie PIT 2016