Pisaliśmy już w aktualnościach, że opracowywany jest nowy system płacowy, obejmujący między innymi obsługę PPK, eksport do Programu Płatnika, przeliczanie nieobecności/zasiłków i inne funkcje, których nie da się zrealizować w starym systemie opartym na formularzach. Niestety wdrażanie tego systemu przedłuża się, dlatego dodano obsługę PPK do zbiorczej listy płac w wersji 2 (lista indywidualna ma już tą opcję od dłuższego czasu). Lista w wersji 3 nie będzie zmieniona, bowiem nie ma na niej już miejsca na dodatkowe kolumny, prosimy stosować listę w wersji 2 jeżeli występują składki na PPK.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na jedną kwestię związaną ze składką pracodawcy. Składka ta powiększa podstawę opodatkowania do podatku dochodowego, ale bierze się tutaj kwotę opłaconą w miesiącu sporządzania listy, czyli składkę z poprzedniej listy płac. Jeżeli podstawa do PPK (równa podstawie do ubezpieczeń społecznych) na poprzedniej liście płac dla danego pracownika jest inna niż podstawa na liście właśnie sporządzanej, to należy kwotę składki PPK pracodawcy poprawić ręcznie.

Dodatkowo, ostanie aktualizacje zawierały obsługę wysyłki IFT-1R (dla IFT-1 Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schematu). Ulepszono także walidację dat w wielu oknach edycyjnych programu oraz w zeznaniach rocznych PIT. Trwają obecnie prace nad wdrożeniem nowej wersji deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami.

W związku z licznymi pytaniami informujemy także, że nowe zeznania PIT-36 i PIT-36L za rok 2020 nie mogą być jeszcze wysyłane, Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schematów dla tych e-deklaracji. Będą one wdrożone niezwłocznie po ich udostępnieniu przez MF.