Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie fakturowania dla biur rachunkowych, w tym:

  • poprawiono fakturowanie dokumentów wystawianych pod właścicielami, wcześniej nie było możliwości ustalenia ceny podczas zapisywania dokumentu, jedynie okno "Właściwości" pozwalało na ustalenie ceny, po zmianach ceny domyślne są pobierane z pierwszej firmy w której właściciel ma udział i cenę można edytować w oknie zapisywania dokumentu,
  • dodano automatyczne fakturowanie dla PIT-16A, PIT-19A i PIT-8AR,
  • dodano możliwość ustalania cen dla każdego rodzaju zeznań rocznych, domyślnie cena jest pobierana z pola "PIT roczny" jeżeli nie ustalono innej ceny dla konkretnego zeznania rocznego, dostępne jest definiowanie osobnych cen dla następujących PIT-ów rocznych dla osób fizycznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A,
  • dodano możliwość definiowania ceny dla PIT-8AR,
  • ulepszono raport "Faktury i salda klientów",
  • dodano nowe wzory wiadomości e-mail na temat zaległych faktury, w tym powiadomienie o zaległościach wyłącznie z wykazaniem zaległych faktury, bez całej historii płatności, oraz wezwanie do zapłaty,
  • dodano możliwość określania grup klientów, nazwa grupy jest następnie wykazywana w wystawionych dla klienta fakturach i dokumentach płatniczych, dzieki temu można grupować faktury i płatności po grupach klientów, kolumna "Grupa klientów" jest standardowo niewidoczna na listach faktur i płatności, należy ją włączyć jeżeli jest używana.

Kolejnym ważnym ulepszeniem w wersji dla biur rachunkowych jest dodanie nowej kolumny w liście klientów, chodzi o "Faktury nieopłacone". Kolumna to pokazuje liczbę nieopłaconych faktur. Wskaźnik ten ułatwi monitorowanie płatności, sama kwota zaległości często nie jest wystarcza do tego ze względu na różnice w wartości faktur klientów, wysokie saldo nie zawsze oznacza dużą zaległość.

Wszystkie wyżej wymienione ulepszenia dotyczą tylko TaxMachine w wersji dla biur rachunkowych.

 

Oprócz tego dodano wszystkie wersje programu dostały następujące ulepszenia:

  • dodano możliwość dodawania rejestrów VAT bezpośrednio z okna edycji dokumentu księgowego, samo okno edycji rejestru również zostało ulepszone, nowy rejestr VAT dostaje automatycznie nazwę zgodną z wybranym typem rejestru jeżeli nie wpisano innej nazwy,
  • ulepszono mechanizm modyfikacji schematu bazy danych, ryzyko uszkodzenia bazy danych podczas modyfikacji schematu, powodujące konieczność odtworzenia kopii sprzed modyfikacji, zostało zminimalizowane,
  • zmieniono sposób drukowanie dokumentów tekstowych, obecnie program korzysta z nowego systemu wydruku, takiego samego jak stosowany od dłuższego czasu dla wydruku arkuszy kalkulacyjnych, wydruk z nowego systemu jest wyższej jakości.