W ostatnich aktualizacjach dodano do programu TaxMachine możliwość importu dokumentów księgowych w formacie CDN Optima. Obsługę tego pliku wprowadzono głównie w celu umożliwienia importu danych z serwisów odczytujących faktury, np. SaldeoSMART, Scanye, Mobevo itp.

Na poniższym filmie pokazano jak wykonać import.

 

Problemy z generowaniem i wysyłką plików JPK_V7

Poniżej lista najczęstszych problemów z nowymi plikami JPK_V7 wraz z ich rozwiązaniami.

 

Problem Przyczyna  Rozwiązanie 

Podczas generowania pliku dla osoby fizycznej pojawia się komunikat o braku imienia, nazwiska lub daty urodzenia.

Ewentualnie, dla niezaktualizowanego programu, podczas weryfikacji na zgodność ze schematem pojawia się błąd weryfikacji pól imienia, nazwiska lub daty urodzenia.

Brak wpisanych imienia, nazwiska lub daty urodzenia w oknie edycji firmy, zakładka "Dane personalne". Ewentualnie błędne oznaczenie podatnika jako "osoba fizyczna".

Uzupełnić lub poprawić wymagane pola w oknie edycji firmy/podatnika.

Zaktualizować program jeżeli podczas generowania nie ma stosownego komunikatu. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

Wygenerować plik ponownie.

Podczas generowania pliku pojawia się komunikat o braku adresu e-mail.

Ewentualnie, dla niezaktualizowanego programu, podczas weryfikacji na zgodność ze schematem pojawia się błąd weryfikacji pola <Email>.

Nie podano adresu e-mail podatnika.

Podać adres e-mail do wysyłki JPK w oknie edycji firmy/podatnika, zakładka "Podatki". Ewentualnie podać globalny adres do wysyłki JPK w oknie konfiguracyjnym.

Zaktualizować program jeżeli podczas generowania nie ma stosownego komunikatu. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

Wygenerować plik ponownie.

Brak możliwości wysyłki pliku z zastosowaniem danych autoryzacyjnych dla osoby fizycznej.

Dla niezaktualizowanego programu błąd 422 po wysyłce.

Nie oznaczono firmy jako "osoba fizyczna" i plik został wygenerowany jak dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną.

Zaznaczyć "Osoba fizyczna" w oknie edycji firmy/podatnika.

Zaktualizować program jeżeli istnieje możliwość wysyłki pliku wygenerowanego dla podatnika nie będącego osobą fizyczną z użyciem danych autoryzacyjnych. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

Wygenerować plik ponownie.

Błędy sygnalizowane przez program Klient JPK 2.0. Klient JPK 2.0 nie obsługuje plików JPK_V7. Nie stosować tego programu do wysyłki JPK_V7. Wysyłać pliki bezpośrednio z programu.
Brak możłiwości utworzenia JPK_V7K z menu "e-Dokumenty" zakładki "Dokumenty księgowe". Program tworzy odpowiednią wersję pliku automatycznie na podstawie pola "VAT-7 kwartalny" z zakładki "Podatki" okna edycji firmy. Zaznaczyć pole "VAT-7 kwartalny" na zakładce "Podatki" okna edycji firmy i wygenerować JPK_V7K.

 

Problemy z podpisywaniem plików i wysyłką spowodowane przez antywirusy

Osobną kategorią ostatnio często występujących problemów jest blokowanie aktualizacji i innych funkcji programu przez niskiej jakości antywirusy. Mogą one blokować wysyłkę i podpisywanie plików JPK, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego w trakcie podpisywania lub wysyłki, po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku lub długo utrzymuje się status 120 i ostatecznie, po dłuższym czasie, przychodzi komunikat o błędzie.

Prosimy o ich nie stosowanie razem z programem TaxMachine. Więcej na ten temat na stronie pobierania programów:

https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

Problemy spowodowane przez błędne uprawnienia

Problemy z uprawnieniami do plików/katalogów, czasami wprowadzane po aktualizacji systemu Windows, objawiają się podobnie jak te powodowane przez antywirusy, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego lub po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku, ewentualnie długo utrzymujący się status 120 i komunikat o błędzie po nim.

Aby potwierdzić lub wykluczyć tego typu problem należy uruchomić program "jako administrator" i sprawdzić czy problem ustąpił. Jeżeli tak uruchomiony program działa prawidłowo to należy zlecić sprawdzenie uprawnień specjaliście. Można też spróbować odinstalować program, pobrać najnowszy instalator i uruchomić go "jako administrator".

https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

Problemy powodowane przez błędne pliki konfiguracyjne

Ten problem nie jest bezpośrednio związany z plikami JPK_V7, ale może powodować brak możliwości uruchomienia programu. Najnowsze deinstalatory programu kasują pliki ustawień (poza bazami danych, nie jest kasowana baza główna, baza REGON i baza konfiguracyjna ldb.db), tak więc deinstalacja i ponowna instalacja może w tym przypadku pomóc.

Jeżeli program był zainstalowany wcześniej to konieczne może być zainstalowanie z aktualnego instalatora, odinstalowanie, i ponowna instalacja z tego instalatora. Spowoduje to usunięcie błędnych plików ustawień. Jeżeli ta procedura nie pomoże, to problem może mieć inną przyczynę, w tym omówione wyżej problemy powodowane przez antywirusy lub błędy uprawnień.

Pliki ustawień można też usunąć ręcznie, należy skasować wszystko poza bazami danych (.db, ale cfg.db należy skasować) i kopiami (katalog "Kopie") z katalogu C:\Users\Public\Documents\TaxMachine oraz katalog C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\TaxMachine.

 

Pobieranie adresów kontrahentów dla JPK_V7

Poprzednia aktualizacja dodała opcję pobierania adresów kontrahentów podczas importowania plików JPK_V7, poniższy film pokazuje jak to działa:

 

 

Import JPK_FA jako nabycia na przykładzie importu z SaldeoSMART

Natomiast dzisiejsza aktualizacja dodała kolejne ulepszenie w zakresie importu JPK_FA, mianowicie możliwość importu pozycji takiego pliku jako nabycia. Stosując ten plik do importu zakupów omijamy podstawową wadę pliku JPK_VAT, mianowicie brak stawek VAT dla nabyć.

Poniższy film pokazuje, jak wyeksportowany z systemu SaldeoSMART plik JPK_FA z rozpoznanymi fakturami zakupowymi można zaksięgować w programie TaxMachine.

 

 

Jak widać, w oknie importu JPK_FA dodano przełącznik "Księguj jako nabycia". Oznaczenie go powoduje, że wszystkie importowane pozycje traktowane są jako faktury zakupu. Prosimy zwrócić uwagę, że domyślnie w tym przypadku dane kontrahenta pobierane są z węzłów JPK_FA dotyczących sprzedawcy (dla eksportu JPK_FA z SaldeoSMART w węzłach nabywcy P_3A i P_3B są dane prowadzonej firmy). Jeżeli w przypadku importowanego pliku kontrahent wykazywany jest w węzłach nabywcy to należy zaznaczyć "Nie zamieniaj kontrahentów".

 

Ulepszenie księgowania faktur FP

Ostatnim ulepszeniem jest możliwość wpisywania danych nabywcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, dla której księgujemy fakturę FP, bez dodawania jej danych (adresu) do bazy firm. W przypadku takich faktur FP wpisywanie adresu nie jest konieczne, bowiem taka faktura nie trafia do księgi (przychód wchodzi z raportu okresowego), oraz adres nie jest wykazywany w JPK_V7. Zatem można oszczędzić sobie czasu na wprowadzaniu pełnych danych, wystarczy podać samo imię i nazwisko, robi się to w oknie wyszukiwania kontrahenta jak pokazano na poniższym filmie.

 

Funkcja pobierania adresów kontrahentów podczas księgowania JPK_V7

Nowy schemat JPK_VAT, poza wprowadzeniem oznaczeń VAT, utracił pole adresu kontrahenta. Z tego powodu księgowania dokumentów z pliku JPK_V7 nie zawierały adresów kontrahentów. Aby rozwiązać ten problem w oknie importu JPK dodaliśmy opcję pobierania adresów z bazy REGON. Opcja ta jest używana tylko dla JPK_V7 i domyślnie jest włączona. Adresy są pobierane tylko dla dokumentów z prawidłowym numerem NIP kontrahenta. Do działania funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

W związku z pytaniami informujemy: ta funkcja nie jest w stanie dodać adresu do pliku JPK_V7, nie jest to możliwe zachowując zgodność ze oficjalnym schematem.

Księgowanie faktur VAT marża wystawionych do paragonów

W związku z pytaniami wyjaśniamy, że faktury VAT marża wystawione do paragonów nadal powinny być księgowane po staremu, czyli bez typu dokumentu "FP".

Paragon dla sprzedaży opodatkowanej marżą nie zawiera VAT, dla prawidłowego rozliczenia VAT należnego i przychodu niezbędne jest wyliczenie marży. Jeżeli odbywa się to w ramach księgowania faktury VAT-marża to nie należy księgować tej sprzedaży z raportu okresowego, tylko samą fakturę. Oznaczenia FP w tym przypadku się nie stosuje, bowiem z definicji faktura FP nie wchodzi do ewidencji VAT i deklaracji, jest tylko wykazywana w pliku JPK_V7, ale już nie w sumie VAT należnego i części deklaracyjnej tego pliku.

 

 

Wprowadzenie nowego JPK_V7 wymusiło zmiany jeżeli chodzi o księgowanie niektórych rodzajów dokumentów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym filmem, pokazującym niektóre najczęściej spotykane przypadki, w tym:

 • sprzedaż i zakup-marża,
 • raport fiskalny okresowy,
 • faktura FP,
 • zakup metoda kasowa (symbol MK),
 • ulga na złe długi

i kilka innych. Prosimy o zgłaszanie innych przypadków, dla którym macie Państwo wątpliwości, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dodamy je do tego filmu.

 

Na poniższym filmie pokazujemy jak tworzy się pliki JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1) w programie TaxMachine. Zwracamy uwagę, że odpowiedni rodzaj pliku jest wybierany automatycznie. JPK_V7K jest tworzony tylko jeżeli oznaczono pole "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji podatnika, zakładka "Podatki", w przeciwnym przypadku program tworzy JPK_V7M. Natomiast dodając nowe JPK_V7 bezpośrednio pod "Dokumenty" nadal możliwy jest wybór dowolnej wersji pliku w oknie wyboru dokumentu.

 

 

Przypominamy także, że faktury sprzedaży wystawione do paragonów, oznaczone w programie jako "FP", nie są uwzględniane w nowej deklaracji VAT, księgując w ten sposób faktury sprzedaży należy także zaksięgować raport miesięczny (lub raporty dobowe) z oznaczeniem "RO". Faktury FP nie są także uwzględniane w sumie VAT należnego w pliku JPK_V7.

Jest to chyba najważniejsza zmiana jeżeli chodzi o księgowanie dokumentów od października 2020, do tej pory księgując faktury wystawione do paragonów należało pomniejszyć fiskalny raport okresowy o kwoty z tych faktur aby nie dochodziło do podwojenia sprzedaży. Obecnie nie należy tego robić, tylko zaksięgować cały raport okresowy ("RO") oraz faktury wystawione do paragonów jako "FP".

Zwracamy uwagę także na to, że faktury sprzedaży "FP", wystawione w programie i księgowane w sposób automatyczny, standardowo nie są uwzględniane w przychodach (w KPiR lub ryczałcie). Można to zmienić dla każdej faktury z osobna poprzez zaznaczenie opcji "Księguj do księgi" na zakładce "Księgowanie" faktury, jednak normalnie nie powinno to być robione, bowiem przychody z faktur "FP" także powinny być księgowane z fiskalnego raportu okresowego.

Ostatnia aktualizacja wprowadziła szereg dodatkowych opcji związanych z importem i edycją dokumentów księgowych:

 1. dodano możliwość wskazywania rejestrów VAT do których zaksięgowane będą dokumenty księgowe importowane z plików JPK_FA, JPK_VAT i JPK_V7,
 2. w oknie importu (księgowania) z pliku JPK dodano także opcję księgowania tylko dokumentów rozpoczynających się od lub kończących się na określone ciągi znaków, jest to dodatkowa możliwość ograniczenia zakresu importu obok możliwości odfiltrowania pozycji w tabeli podglądu pozycji importowanego pliku lub usuwania pozycji z tej tabeli,
 3. eksport i import pozycji księgowych do/z arkusza kalkulacyjnego .xlsx lub .xls, jest to dodatkowa możliwość obok istniejącej już wcześniej opcji eksport i importu z pliku .tmdb (baza danych SQLite),
 4. dodano także możliwość masowej zmiany części właściwości zaksięgowanych dokumentów, w tym: opisu, rejestrów VAT, kolumny KPiR, stawki ryczałtu, typu dokumentu (chodzi o typ z JPK_V7, np.: FP, WEW, RO itd.), oznaczeń VAT; opcja ta jest dostępna pod przyciskiem "Narzędzia" zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe".

Import dokumentów księgowych z arkuszy .xlsx i .xls znacząco ułatwia opracowanie własnych mechanizmów importu dokumentów księgowych z innych systemów/baz danych. W najbliższym czasie opiszemy to zagadnienie w szerszym zakresie.

 

Dzisiejsza aktualizacja wprowadziła ulepszone okno importu dokumentów księgowych z plików JPK. Okno umożliwia podgląd pliku przed importem, filtrując lub usuwając pozycje można ograniczyć zakres importowanych pozycji. Jednocześnie dodano możliwość stosowania oznaczeń VAT i typu dokumentu (np. FP) do importowanych dokumentów, daje to możliwość oznaczania dokumentów nawet jeżeli import nie odbywa się z pliku JPK_V7 (JPK_VAT lub JPK_FA).

Poniższy film pokazuje nowe opcje:

 

 

Dodatkowo zaktualizowano artykuł na temat tworzenia plików JPK w TaxMachine pod adresem: https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html, dodano filmy pokazujące ja tworzy się nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K.

Przytaczamy też te treści poniżej:

 

Poniższy film pokazuje, jak tworzy się plik JPK_V7M z poziomu zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe", oczywiście pliki te można też tworzyć bezpośrednio w dokumentach podatnika jak pokazano wyżej.

 

 

Plik JPK_V7K tworzy się w ten sam sposób, program utworzy taką wersję pliku jeżeli podatnik jest oznaczony jako opłacający VAT kwartalny, widać to na poniższym filmie.

Tworzone są tutaj 3 pliki dla kolejnych miesięcy kwartału, ostatni plik za grudzień zawiera część deklaracyjną pliku JPK_V7K (w JPK_V7M część deklaracyjna jest zawsze obecna). Deklaracja jest wyliczana na podstawie zawartości plików JPK_V7K za wszystkie miesiące kwartału. Pod uwagę zawsze jest brany najnowszy plik za każdy miesiąc, czyli w przypadku złożenia korekty ostatnia korekta będzie uwzględniona w deklaracji.

Deklaracja VAT-7(21) i VAT-7K(15) zawiera te same pola co poprzednia wersja VAT-7(K), ale jej edycja jest przeprowadzana w oknie pliku JPK_V7 w formularzu na zakładce "Deklaracja VAT-7". Większość pól nie podlega edycji, jedynie pola nie wynikające z zawartości pliku JPK mogą być edytowane, np. pola dotyczące zwrotu podatku.

 

 

Dzisiejsza aktualizacja to przede wszystkim zaktualizowany system wysyłki plików JPK_VAT. Dodano obsługę wysyłki JPK_VAT i JPK_V7 podpisywanych przychodem z użyciem struktury <AuthData>. Nowy system został uruchomiony przez MF dzisiaj, stary został też dzisiaj wyłączony. Nadal można pobierać UPO dla plików wysłanych starym systemem.

Więcej informacji na ten temat:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/wylaczenie-dotychczasowego-srodowiska-do-przesylania-danych-jpk/

Zwracamy też uwagę na ten komunikat:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/problemy-techniczne-przy-pobieraniu-upo/

 

Dodatkowo wprowadzono pełną obsługę faktur "FP", czyli faktur wystawionych do paragonów fiskalnych. Faktury takie nie są wykazywane w rejestrach VAT, domyślnie także nie są wykazywane w KPiR lub ewidencji przychodu (ale można podczas księgowania to zmienić). Faktury takie są widoczne jedynie w plikach JPK_V7, ale nie są uwzględniane w sumach VAT tych plików oraz w części deklaracyjnej.

Obsługa "FP" działa od dokumentów październikowych, w ewidencjach, deklaracjach i plikach JPK wrześniowych (trzeci kwartał dla ostatniej deklaracji VAT-7K) faktury tak oznaczone są wykazywane normalnie, wybranie symbolu dokumentu FP nie powoduje wyłączenia faktury z deklaracji we wrześniu. Prosimy księgować wrzesień tak jak dotychczas, deklaracje VAT i pliki JPK_VAT za wrzesień w październiku składamy po staremu.

Faktury sprzedaży do paragonów, wystawiane w TaxMachine, należy oznaczać jako "Faktura do paragonu", taka faktura będzie automatycznie zaksięgowana z symbolem "FP".

Domyślnie faktura FP jest księgowana tylko do VAT, ale można to zmienić na zakładce "Księgowanie" okna edycji danej faktury, zaznaczyć pole "Księguj do księgi". Każdorazowe zaznaczenie lub odznaczenie pola "Faktura do paragonu" automatycznie zmienia zaznaczenie pola "Księguj do księgi".

Przypominamy, że raporty okresowe z kas fiskalnych należy od października (dokumenty październikowe) księgować z symbolem "RO".

Więcej informacji na temat oznaczeń VAT i plików JPK_VAT z deklaracją znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

 

Kolejnym ulepszeniem jest możliwość wyłączenia drukowania oznaczeń VAT na fakturach sprzedaży, opcja taka znajduje się w oknie edycji firmy na zakładce "Faktury".

 

Poniższe filmy pokazują jak zdefiniować oznaczenie dla produktu i w jaki sposób oznaczenia przechodzą automatycznie na kolejne obiekty, z produktu na pozycję faktury, następne na fakturę i dokument księgowy utworzony z tej faktury.

 

Dodawanie nowego produktu i wprowadzanie oznaczenia VAT.

 

Oznaczenie VAT przechodzi automatycznie na pozycję faktury i fakturę. Identyczny mechanizm działa przy wystawianiu dokumentu WZ. Na fakturze istnieje możliwość ręcznego dodana dodatkowych oznaczeń VAT obok tych wynikających z pozycji faktury.

 

Wydruk faktury zawiera oznaczenia VAT.

 

Automatyczne księgowanie faktur przenosi oznaczenia na dokumenty księgowe, skąd będą one pobierane przy generowaniu dokumentu JPK_V7.

Dodaliśmy dzisiaj nowe schematy dla następujących e-deklaracji:

 • PIT-11(25), schemat w wersji 1-1,
 • PIT-4R(9), schemat w wersji 1-2,
 • PIT-8C(10), schemat w wersji 1-1,
 • PIT-R(20), schemat w wersji 1-1.

Dodano też do TaxMachine obsługę schematów dla załącznika ORD-ZU(3) w wersjach 3-0 i 4-0.

Oprócz tego dodano nowe pole w oknie edycji faktury sprzedaży: "Faktura do paragonu". Tak oznaczona faktura będzie księgowana z symbolem dokumentu "FP" i nie będzie uwzględniana przy wyliczaniu sum i części deklaracyjnej pliku JPK_V7M(K) (JPK_VAT z deklaracją). Oznaczenie to będzie także widoczne na wydruku faktury.

Kolejnym ulepszeniem jest wprowadzenie dodatkowego przełącznika w oknie edycji towaru lub usługi: "Licz od brutto". Zaznaczenie tego pola powoduje, że pozycja faktury lub dokumentu WZ (suma netto, VAT i brutto pozycji) będzie przeliczana od kwoty brutto. Pole to jest automatycznie zaznaczane jeżeli cenę jednostkową produktu wpisze się w polu brutto.

Ostatnia aktualizacja dodała wyliczanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7K. Po raz pierwszy plik ten z częścią deklaracyjną będzie składany w styczniu 2021.

Części deklaracyjne nowych plików JPK_VAT tworzone są z zawartości części ewidencyjnych, dlatego do prawidłowego wyliczenia deklaracji niezbędne jest wcześniejsze utworzenie plików JPK_V7K dla miesięcy wcześniejszych. W celu wyliczenia deklaracji program otwiera pliki JPK_V7K z dwóch poprzednich miesięcy. Jeżeli w danym miesiącu utworzono więcej niż jeden plik (np. składano korekty) to brany jest pod uwagę plik ostatnio utworzony (data utworzenia).

Dodatkowo, ulepszono okno edycji plików JPK. Dodano możliwość edytowania pozycji szczegółowych pliku w widoku tabel, zmiany wprowadzone w tabelach są automatycznie zapisywane w dokumencie XML oraz są uwzględniane w deklaracji VAT (jeżeli jest obecna w pliku JPK). Zmiany w widoku arkusza kalkulacyjnego nie są uwzględniane.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że program nie kontroluje czy zmiany wprowadzane ręcznie są zgodne ze schematem, po wprowadzeniu takich zmian należy skorzystać z funkcji weryfikacji dokumentu na zgodność z ministerialnym schematem dokumentu XML.

W szczególności, edytując dodatkowe oznaczenia VAT w pliku JPK_V7, należy wpisać "1" jeżeli dane oznaczenie ma zastosowanie do dokumentu, i pozostawić pole puste jeżeli nie ma, żadna inna wartość nie jest dopuszczalna.

Dodano także możliwość przeliczenia części deklaracyjnej po wprowadzeniu ręcznych zmian w dokumencie XML (przycisk "Przelicz"), oprócz deklaracji przeliczane są także sumy dokumentu, np. suma VAT podatku naliczonego i należnego w JPK_VAT czy JPK_V7.

W ostatniej aktualizacji dodano do programu TaxMachine możliwość określania oznaczeń VAT na poziomie rejestrów VAT. Dzięki temu będzie można ograniczyć konieczność ręcznego oznaczania dokumentów księgowych dla stałych lub często powtarzających się dla danego podatnika oznaczeń VAT. Wystarczy wybrać rejestr VAT a oznaczenia i/lub typ dokumentu zostanią zastosowane automatycznie.

Opcje te dostępne są w oknie edycji rejestru VAT.

Dodatkowe najważniejsze ulepszenia:

 • poprawiono drukowanie dokumentów w nowym systemie drukowania (faktury, magazyn, płatności), program nie przekazywał nazwy zadania wydruku co powodowało błąd wydruku na niektórych drukarkach HP,
 • dodano zapamiętywanie układu tabel w nowych oknach edycyjnych, w tym dla faktur, płatności, dokumentów magazynowych, kontrahentów, produktów. Zmiany wprowadzone przez użytkownika są trwałe, tabele, dla których nie było możliwości wyboru widocznych kolumn, dostały taką możliwość.

W związku z ostatnimi licznymi zmianami sugerujemy wykonanie resetu ustawień programu (Ctrl + Alt + R), niektóre zmiany mogą nie być widoczne bez usunięcia poprzednich zapamiętanych ustawień dla okien i tabel.

Wprowadzono dzisiaj do programu TaxMachine obsługę dodatkowych oznaczeń VAT dla faktur sprzedaży wystawianych w programie TaxMachine.

Oznaczenia dotyczące dostaw i świadczenia usług (GTU) i oznaczenia dotyczące procedur dostępne są już na poziomie produktów. Zdefiniowane dla produktów oznaczenia są automatycznie przenoszone na pozycje faktur i dokumentów magazynowych WZ, a następnie bezpośrednio na fakturę, ewentualnie poprzez dokument WZ na fakturę wystawioną do WZ.

Na samej fakturze, na zakładce "Księgowanie", występują dwa zestawy oznaczeń:

 • oznaczenia wynikające z pozycji faktury są zaznaczane automatycznie, nie da się ich ręcznie zmienić,
 • drugi zestaw oznaczeń służy do ręcznego oznaczania faktury, np. gdy pozycje nie miały oznaczeń lub dla oznaczeń, których definiowanie na poziomie produktu nie zawsze ma sens (np. oznaczenie "TP").

Oznaczenia z tych dwóch zestawów są dodawane do siebie. Oznaczenia VAT pojawiają się na fakturach sprzedaży pod numerem faktury, a dokładnej pod opcjonalnym opisem rodzaju faktury.

Oznaczenia VAT są automatycznie przenoszone na dokumenty księgowe przy automatycznym księgowaniu faktur w programie.

Aktualizacja wprowadziła także dodatkowe pola do okna edycji dokumentu księgowego:

 • data sprzedaży - dla dokumentów sprzedaży, domyślnie równa się dacie VAT, datę można zmienić jeżeli data sprzedaży jest inna niż data VAT, np. w przypadku korekt sprzedaży, wówczas data VAT powinna zawierać datę potwierdzenia korekty przez nabywcę, natomiast pole "Data sprzedaży" powinna zawierać datę sprzedaży z dokumentu pierwotnego,
 • data wpływu - dla dokumentów zakupu, data wpływu faktury, pole to działa identycznie jak "Data sprzedaży, podaje się tutaj datę wpływu faktury jeżeli jest różna od daty VAT, np. faktura zakupu odliczana po miesiącu jej wpływu.

Obydwa nowe pola dat są wykazywane tylko w JPK_VAT i JPK_V7.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie w ostatnich aktualizacjach:

 • dodano nową wersję e-deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5),
 • dodano możliwość blokowania edycji dokumentów księgowych (także dodawania i kasowania) na poziomie roku i miesiąca, w oknach edycyjnych dostępna jest opcja zablokowania edycji w roku i miesiącu,
 • ulepszono działanie walutowych pól edycyjnych,
 • przyspieszono otwieranie okna edycyjnego firmy, obecnie tylko pierwsze otwarcie edytora trwa chwilę (kilka sekund), kolejne są otwierają się natychmiast,
 • poprawiono wykrywanie duplikatów dokumentów księgowych, program pomija spacje podczas wyszukiwania duplikatów, dzięki temu duplikaty z dodatkowymi spacjami w dowolnej części numeru dokumentu także będą sygnalizowane,
 • usunięto zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku w niektórych kolumnach widoków związanych z fakturowaniem i magazynem,
 • w oknie edycji firmy dodano możliwość weryfikacji statusu VAT,
 • ulepszono okno wysyłki e-dokumentów,
 • poprawiono okno wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, dla straty podstawa opodatkowania zawsze jest równa zero, nie miało to wpływu na prawidłowość zaliczania zaliczek, problem wyłącznie kosmetyczny,
 • wiele okien programu zostało ulepszonych, wymieniono elementy edycyjne.

Program TaxMachine posiada opcję rozliczania podatku dochodowego PIT z zastosowaniem ulgi IP BOX, czyli opodatkowanie stawką 5% dochodów z własności intelektualnej (IP). Więcej na temat tej ulgi można dowiedzieć się na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-preferencyjnego-opodatkowania-dochodow-wytwarzanych-przez-prawa-wlasnosci-intelektualnej-ip-box

 

Na obsługę IP BOX składa się szereg mechanizmów w programie TaxMachine:

 1. Możliwość definiowania projektów IP.
 2. Możliwość oznaczania produktów w systemie fakturowania/magazynowym jako produkty IP BOX oraz przypisywania ich do projektów.
 3. Oznaczanie pozycji na fakturach sprzedaży jako pozycje IP BOX i przypisywanie ich do projektów, wskazanie produktu z przypisanym projektem IP BOX automatycznie przenosi te oznaczenia do pozycji faktury.
 4. Automatyczne oznaczanie faktur sprzedaży, zawierających pozycje IP BOX, jako faktury IP BOX, wyliczanie sum pozycji IP BOX dla takich faktur.
 5. Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży z pozycjami IP BOX w KPiR.
 6. Możliwość oznaczania dokumentów księgowych w KPiR jako pozycje w ewidencji IP BOX z przypisywaniem do projektów IP BOX; koszty IP BOX podlegają tu rozdzieleniu na: koszty BR, koszty nabycia BR, koszty nabycia BR od podmiotu powiązanego oraz nabycie IP. Podział kosztów umożliwia wyliczanie wskaźnika Nexus.
 7. Raport (ewidencja) sprzedaży IP BOX, generowany na podstawie wystawionych w programie faktur, z możliwością generowania dla poszczególnych projektów IP BOX.
 8. Ewidencja IP BOX, generowana na podstawie księgowań w KPiR, zawierająca przychody z IP oraz koszty w podziale na 4 wymienione wyżej kategorie, z możliwością generowania dla poszczególnych projektów IP BOX.
 9. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi IP BOX, opcja ta standardowo jest wyłączona, należy ją włączyć w oknie edycji właściciela/udziałowca.

Większość użytkowników programu nie będzie korzystała z ulgi IP BOX, dlatego w programie istnieją dwie możliwości wyłączenia tych funkcji: w oknie konfiguracji programu (Konfiguracja/Opcje/Ewidencje) dla wszystkich podatników, oraz opcja wyłączenia IP BOX dla poszczególnych podatników w oknie edycji firmy (zakładka "Podatki").

Opcja wyliczania zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem IP BOX jest normalnie wyłączona. Można ją włączyć w oknie edycji właściciela/udziałowca na zakładce "Podatki". W tym roku, ze względu na epidemię, Ministerstwo Finansów pozwoliło na uwzględnianie ulgi IP BOX w zaliczkach w trakcie roku podatkowego, standardowo ulgę IP BOX uwzględnia się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L w załączniku PIT/IP.

W dzisiejszej aktualizacji dodano nowe wersje e-deklaracji VAT-R(14) i VAT-Z(6).

Ostatnie aktualizacje zawierały wiele mniejszych ulepszeń, z najważniejszych można wymienić:

 • ulepszono system wydruków opartych na arkuszach kalkulacyjnych, w tym wydruk faktur, dokumentów kasowych, dokumentów magazynowych - nie ma już problemów z zawijaniem i łamaniem tekstu, w tym także pozycji kwotowych,
 • w oknie edycji dokumentu księgowego dodano możliwość wprowadzania kwot brutto, jest to przydatne przy wprowadzaniu faktur uproszczonych, najczęściej zawierających tylko kwoty brutto i sumę VAT,
 • dodano możliwość wyboru szablonu faktury (zakładka "Wygląd" w oknie edycji faktury), dodano drugi wzór faktury "faktura_2.xlsx" z powiększoną czcionką,

Możliwość wyboru szablonu faktury pozwala także na definiowanie własnych szablonów. Szablony są zapisywane w katalogu "szablony" w katalogu roboczym programu (domyślnie "C:\Users\Public\Documents\TaxMachine\szablony\"), zaawansowani użytkownicy mogą definiować własne wzory poprzez wprowadzanie zmian do istniejących wzorów. Zmienione szablony prosimy zapisywać w plikach nazywających się inaczej niż "faktura_X.xlsx" aby uniknąć ich nadpisania przez instalator. Nie należy zmieniać plików predefiniowanych, bowiem zmiany będą nadpisane podczas ewentualnych aktualizacji predefiniowanych szablonów. Edycję szablonów .xlsx należy przeprowadzać w programie Microsoft Excel 2016 lub nowszym.

Począwszy od wersji 3.4 program TaxMachine nie działa już na systemach wcześniejszych niż Windows 7 SP3, aktualizacja na wcześniejszych systemach nie jest już możliwa. Do tej pory program tylko informował o braku pełnej funkcjonalności na starych systemach, obecnie uruchomienie instalatora nie jest na nich możliwe. Użytkowników nadal korzystających z Windows XP i Windows Vista prosimy o przeniesienie programu na nowszy system operacyjny, najlepiej Windows 10.

 

Dodaliśmy do programu obsługę najnowszych schematów JPK_VAT: JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1). Schematy te nie są jeszcze dostępne w oficjalnej dystrybucji, bowiem MF nie udostępniło jeszcze nowego produkcyjnego systemu ich przyjmowania. Według niepotwierdzonych jeszcze zapowiedzi nie będzie on dostępny w pierwotnie planowanym terminie, czyli w kwietniu 2020, przyjmowanie nowych JPK_V7 ma być przełożone na lipiec 2020.

Nowe pliki JPK_V7 z deklaracją będzie można importować i scalać w ten sam sposób, jak dotychczasowe pliki JPK_VAT. Część deklaracyjna tworzona jest na podstawie pozycji części ewidencyjnej pliku (a nie jak do tej pory na podstawie zapisów w rejestrach VAT), tak więc będzie można wygenerować deklarację ze scalonych plików JPK_V7 bez potrzeby ich księgowania.

Poniższy film pokazuje jak w wersji testowej programu dodaje się nowy plik JPK_V7M:

Udostępniona dzisiaj aktualizacja zawiera ulepszenie w zakresie księgowania dokumentów VAT niezbędne do wdrożenia JPK_V7. Okno edycji dokumentu księgowego uzupełniono o pola dodatkowych oznaczeń dla dokumentów sprzedaży (oznaczenia dotyczące dostawy i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur) oraz dla dokumentów nabyć. Dodano także obowiązkowe oznaczenia typu dokumentów sprzedaży (RO, WEW, FP) i nabyć (MK, VAT_RR, WEW). Dokładniejsze opisy dla oznaczeń i typów dostępne są po wskazaniu ich myszką w wyskakujących podpowiedziach ("dymkach").

Zwracamy uwagę, że oznaczenie FP (faktura wystawiona do paragonu fiskalnego) nie działa jeszcze tak, jak to przewiduje schemat JPK_V7. Faktury z takim oznaczaniem nadal są uwzgędniane w rejestrach VAT i podczas wyliczania VAT-7(K).

Wszystkie te elementy będą obowiązkowe od kwietnia 2020 (JPK_V7 składane w maju) dla dużych podatników i od lipca 2020 (JPK_V7 składane w sierpniu) dla pozostałych. Jedyne elementy obecnie obowiązujące w ramach deklaracji VAT-7(K) to oznaczania procedur:

 • MPP (tylko dla faktur sprzedaży),
 • świadczenie usług turystyki,
 • dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Rozszerzona ewidencja będzie także dotyczyła nabyć towarów i usług w celu świadczenia usług i dostaw towarów opodatkowanych marżą (turystyka, towary używane, dzieła sztuki itd.), w JPK_V7 będziemy wykazywać kwoty nabyć (nawet jeżeli nie są fakturami, taki dokument należy oznaczyć jako Inny dokument VAT w polu Faktura) oraz wartość sprzedaży brutto (oprócz kwot wyliczonych z marży). Zmiany te obowiązują w terminach obowiązku wdrożenia JPK_V7 wymienionych wyżej.

Przy okazji tych prac ulepszono okno edycji dokumentu księgowego, dodano możliwość skrolowania zawartości, dodano nowe wyskakujące objaśnienia, ulepszono nawigację z użyciem klawiatury (główne chodzi o działanie klawiszy Page Up i Page Down).

Dodano także możliwość wysyłki e-Deklaracji PIT-38(14) i PIT-39(10) za 2019 rok oraz dodano objaśnienia kontekstowe do wszystkich zeznań rocznych i załączników PIT/O i PIT/D.

Dodano wysyłkę zeznania rocznego PIT-28(22) wraz z załącznikami. Przypominamy, że w tym roku nie ma już załącznika PIT-28/A, przychody z działalności jednoosobowej należy wpisywać bezpośrednio w formularzu PIT-28. Ponadto, termin składania zeznania PIT-28 w tym roku ustalono na 2 marca (29 luty jest dniem wolnym) oraz zeznania wysyłane przed dniem 15 lutego 2020 będą traktowane jako złożone w tym dniu.

Dodano wysyłkę e-Deklaracji PIT-19A(9).

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schematu dla PIT-16A(10), dlatego na ten moment nie ma możliwości wysyłki tej deklaracji.

Dodano nowe wersje zeznań rocznych PIT-36(27) i PIT-36L(16) za rok 2019 wraz z nowymi załącznikami PIT/B(17) oraz PIT/IP(1). Program TaxMachine otrzymał możliwość automatycznego wyliczania tych zeznań na podstawie zapisów w KPiR, wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz odliczonych składek ZUS właścicieli.

Wysyłka tych zeznań będzie możliwa od 15 lutego 2020.

Przypominamy, że roczne zeznania PIT za 2019 rok będą składane od 15 lutego 2020. Na ten moment nie ma możliwości złożenia ich w postaci elektronicznej, o pojawieniu się takiej możliwości poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Termin składania deklaracji PIT-28 został w tym roku przesunięty na 2 marca.

Więcej informacji na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r/

Przypominamy także, że od 1 stycznia 2020 podczas podpisywania e-deklaracji danymi autoryzacyjnymi podaje się już przychód za rok 2018 (zawsze rok bieżący - 2). Prosimy wpisać prawidłową kwotę lub skorzystać z opcji automatycznego wyszukiwania kwoty przychodu wśród złożonych z programu zeznań rocznych.

Dodano nowe wersje rocznych zeznań podatkowych PIT-38(14) i PIT-39(10) wraz z załącznikami PIT/O(24) i PIT/D(28). Ich wysyłka na ten moment nie jest możliwa, bowiem przyjmowanie tych i pozostałych rocznych zeznań podatkowych planowane jest od 15 lutego 2020.

Dodano nową wersję zeznania PIT-28(22) za 2019 rok wraz z nowym załącznikiem PIT-28/B(16). Zwracamy uwagę na brak załącznika PIT-28/A, nie stosuje się go już za 2019 rok, przychody z działalności jednoosobowej i najmu wpisuje się bezpośrednio na PIT-28.

Dodano także możliwość definiowania numeru mikrorachunku podatkowego dla pracowników, wcześniej ta opcja była dostępna tylko dla firm i właścicieli (udziałowców). Doszła też możliwość generowania numeru mikrorachunku podatkowego bezpośrednio w programie (z numeru NIP lub PESEL). Zaktualizowano także druk przelewu podatkowego, od 1 styczna 2020 będzie automatycznie wyliczał numer mikrorachunku podatkowego na podstawie wpisanego numeru NIP lub PESEL.

Udostępniliśmy nową wersję darmowego programu TaxMachine PITy 2019/2020. Program zawiera obecnie aktualne PITy dla pracodawców, nowe wzory rocznych zeznań PIT dla osób fizycznych zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu.

W roku 2020 zmieniają się terminy składania zeznań rocznych PIT, ich wysyłka będzie możliwa dopiero od 15 lutego 2020. PIT-28 za 2019 będzie składany do do 2 marca 2020, pozostałe zeznania, czyli PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, do końca kwietnia 2020.

Złożenie zeznania w formie papierowej będzie możliwe z wcześniejszą datą, ale i tak takie zeznania będą traktowane jako złożone 15 lutego, od tego dnia będzie biegł 3-miesięczny termin na zwrot podatku. Dla zeznań złożonych drogą elektroniczną termin zwrotu będzie wynosił 45 dni. Podatnicy, którzy nie złożą zeznania, czyli skorzystają z rozliczenia przez "Twój e-PIT" z automatycznym zaakceptowaniem zeznania w ostatnim dniu terminu, otrzymają zwrot do 14 czerwca (45 dni od ostatniego dnia kwietnia).