Ważne!
Pamiętajmy, że od roku 2013 ulga na internet należy się podatnikom tylko przez dwa kolejne lata, czyli np. jeżeli korzystaliśmy z niej w roku 2014 to możemy z niej ponownie skorzystać tylko w 2015 roku, jeżeli korzystaliśmy z niej przed rokiem 2014 to nie możemy już korzystać z ulgi na internet!

Wydatki na internet odliczamy od dochodu, maksymalna kwota odliczenia to 760 zł.

Ulga na wydatki poniesione w związku z korzystaniem z sieci Internet (występująca także pod nazwami: ulga internetowa oraz ulga na internet) stała się szczególnie popularna gdy ustawodawca zniósł obowiązek korzystania z internetu tylko w miejscu zamieszkania. Obecnie bowiem można odliczyć wszelkiego rodzaju opłaty za dostęp do globalnej sieci, niezależnie od tego czy usługa jest świadczona tylko w jednym lokalu, czy też jest to dostęp do sieci świadczony przez operatora telefonii komórkowej, czyli bez żadnej konkretnej lokalizacji na terenie całego kraju.

Ulgę na internet za rok 2015 wykazujemy na załączniku PIT/O. W pozycji B.5 tego załącznika wpisujemy wydatki poniesione przez podatnika i przez małżonka (dla zeznań małżeńskich). Możemy maksymalnie odliczyć 760 zł od dochodu podatnika i kolejne 760 zł od dochodu małżonka, łącznie można więc odliczyć 1520 zł przy rozliczeniu wspólnym. Ograniczenie możliwości odliczenia przez kolejne dwa lata dotyczy osobno każdego z podatników, można np. odliczyć internet od dochodu małżonka, który nie korzystał jeszcze z tej ulgi, mimo że podatnik (pierwsza osoba na zeznaniu PIT) już odliczała internet przez poprzednie dwa lata.

Wydatki nie muszą już być dokumentowane fakturami, wystarczą dowolne dowody poniesienia wydatków, z których będzie wynikać kto, komu i ile zapłacił za korzystanie z internetu.

Ulgę na internet za 2015 rok sprawnie odliczysz rozliczając PITy naszym darmowym oprogramowaniem TaxMachine PITy 2015/2016, pobierz je bezpłatnie z naszej strony.