Ostatnio wprowadzono do programu następujące ulepszenia:

  • dodano wysyłkę PIT-11(27),
  • dodano nową wersję VAT-R(15),
  • w raporcie rejestrów VAT w postaci arkusza kalkulacyjnego dodano możliwość filtrowania po opisie dokumentu, dodano także kolumnę wartości sprzedaży opodatkowanej marżą. Zmiany te powinny uprościć rozliczanie VAT dla sprzedaży opodatkowanej marżą; głównie chodzi tu o turystykę gdy zaliczki i faktury końcowe mogą mieć różne marże i występuje konieczność wykonania korekty po rozliczeniu wyjazdu.
  • ulepszono okno edycji faktur, zredukowano w znacznym stopniu przewijanie w pionie, podzielono edycję na więcej zakładek, lista produktów jest na osobnej zakładce,
  • zwiekszono ilość projektów IP BOX dla księgowania do sześciu.

Sporą zmianą są duże ulepszenia nie widoczne w programie, ale mające wpływ na obsługę baz danych. Program lepiej współpracuje z serwerem MariaDB, rekomendujemy stosowanie tego serwera zamiast MySQL. MariaDB 10.6.4 jest wyraźnie szybsza od MySQL 8 (w naszych testach otwieranie bazy danych jest szybsze o około 40%), jest także łatwiejsza w instalacji. Domyślne parametry dla instalacji w Windows są w pełni dostosowane do obsługi TaxMachine, po instalacji nie jest wymagane wprowadzanie żadnych zmian w pliku konfiguracyjnym serwera, nie występuje też problem z domyślną metodą autoryzacji dla MySQL 8. Dołączany do instalatora program do zarządzania serwerem HeidiSQL także wydaje się być łatwiejszy w obsłudze i szybszy od MySQL Workbench.

Zalecamy zatem instalację serwera MariaDB w najnowszej wersji dla pracy wielostanowiskowej w TaxMachine. Do przenoszenia baz danych miedzy serwerami należy stosować opcję tworzenia kopii bazy danych i odtwarzania kopii lub narzędzie migracji baz danych.