Zeznanie PIT-28 składają podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zarówno w formie działalności jednosobowej jak i różnego rodzaju spółek osobowych. W zależności od formy działalności, do zeznania PIT-28 należy dołączyć załącznik PIT-28A (działalność jednoosobowa) i/lub PIT-28B (spółki osób fizycznych, czyli spółka cywilna lub spółka jawna).

PIT-28 składają także podatnicy, którzy otrzymują dochody z najmu i zgłosili w swoim Urzędzie Skabowym, że będą tego rodzaju dochody opodatkowywać ryczałtem od przychodów w wysokości 8,5%. Ta matoda opodatkowania dochodów z najmu stała się to szczególnie popularna od kiedy zniesiono limit przychodów dla stawki 8,5%.

Dla wielu podatników, którzy nie ponoszą istotnych kwot wydatków związanych z najmem, jest to bardzo korzystna metoda opodatkowania przychodów z najmu. Pozwala ona na istotne zmniejszenie obciążenia podatkowego przychodów z najmu prywatnego. W takim razie do zeznania nie trzeba dołączać załączników, wpisujemy tylko wartość uzyskanych przychodów w głównym formularzu.

Od wykazanych na druku PIT-28 przychodów możemy potrącać wartość opłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne, odliczamy je od przychodów w przekroju poszczególnych stawek podatkowych zgodnie z udziałem przychodów według tych stawek w ogólnej kwocie przychodu za cały rok podatkowy. Dodatkowo od obliczonego podatku potrącamy wartość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko w wysokości 7,75% od podstawy na ubezpieczenie zdrowotne, nie odliczamy całej kwoty opłaconych składek.

Pamiętajmy, że deklarację PIT-28 składa się wcześniej, niż inne deklaracje roczne. Termin złożenia tego zeznania mija w dniu 31 stycznia.

Składając druk PIT-28 z działalności gospodarczej nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Składanie zeznania PIT-28 z tytułu najmu nie wyklucza tej możliwości, tak więc w takim przypadku pozostałe nasze dochody, opodatkowane skalą podatkową, możemy rozliczyć wspólnie na druku PIT-37 lub PIT-36.

 

Jak wypełnić PIT-28?

PIT-28 sporządzisz szybko i łatwo naszym darmowym programem TaxMachine PITy 2022/2023, pobierz go, zainstaluj i skorzystaj z Kreatora PIT, który poprowadzi Cię za rękę przez cały proces tworzenia druku PIT-28. Pamiętaj, że kwoty przychodów najpierw wpisuje się do odpowiednich załączników: do druku PIT-28A i/lub druku PIT-28B. Załączniki dodajemy klikając przycisk "Dodaj załącznik" na pasku narzędzi formularza PIT-28. Jeśli tworzysz formularz PIT 28 z pomocą Kreatora PIT to nie musisz dodawać żadnych załączników - Kreator sam tworzy cały zestaw niezbędnych formularzy PIT.

Poniżej widać przykładowe zeznanie PIT-28 za rok 2021 sporządzone w programie TaxMachine PITy 2021/2022:

pit 28