Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie wyliczania składek ZUS właścicieli. Obecnie dane do składek są pobierane wyłączenie z danych właściciela, usunięto pobieranie z firmy i poprzednich składek aby zminimalizować ryzyko błędów. Prosimy więc uzupełnić dane w oknie edycji właściciela, dodano w nim pola REGON, nazwy skróconej, kwotę przychodu z ryczałtu za poprzedni rok.

Dane można automatycznie skopiować z powiązanej firmy "osoby fizycznej", na wstążce jest dostępny przycisk.

W pomocy dodano tematy opisujące wyliczanie składek i eksport deklaracji DRA:

W wersji dla biur rachunkowych dodano opcję definiowania katalogu z własnymi wzorami wiadomości wysyłanych do klientów, katalog wskazuje się w oknie konfiguracji programu, zakładka "Ścieżki do własnych wzorów dokumentów". Własne wzory, utworzone na podstawie wzorów istniejących, należy wybrać w oknie edycji firmy - biura rachunkowego, zakładka "Biuro rachunkowe". Jeżeli zdefiniowano więcej niż jedno biuro w programie to szablony należy wskazać dla każdego z nich.

Szablony tworzymy poprzez skopiowanie istniejących z katalogu "email" w katalogu roboczym programu. Należy zmienić nazwę pliku i edytować wg własnego uznania, prosimy jednak uważać na kod zawarty w szablonach między znakami <% i %>, zmieniamy tylko elementy tekstowe. Prawie wszystkie szablony zawierają wersję HTML i tekstową, należy zmodyfikować obydwie bowiem program wysyła wiadomości w obydwu formatach.

https://pomoc.taxmachine.pl/szablony-wiadomosci-biuro.html