Dzisiejsza aktualizacja to głównie:

  • dodano generowanie JPK_KR(1), czyli wysyłany na żądanie organów podatkowych plik JPK dotyczący pełnej księgowości zawierający obroty i salda kont księgowych, zapisy w dziennikach i księgowania na kontach,
  • w oknie edycji planu kont dodano opcję kopiowania planów między podmiotami, dzięki tej opcji można tworzyć własne "wzorcowe" plany kont i stosować je dla nowo zakładanych podmiotów,
  • poprawiono okna edycyjne dla planu kont i dzienników, usunięto różne drobne problemy,
  • w oknie edycji dziennika dodano pole symbolu (wyróżnika) dziennika, pole to jest bardzo ważne bowiem bez niego nie można wygenerować prawidłowego JPK_KR, prosimy o uzupełnienie tego pola w założonych już dziennikach,
  • dodano nową wersję JPK_EWP(3), czyli wysyłanego na żądanie organów podatkowych pliku JPK dotyczącego ewidencji ryczałtowej, plik ten obowiązuje od roku 2022.

W nadchodzącym tygodniu w dalszym ciągu będziemy dodawać ulepszenia do pełnej księgowości, postaramy się także opisać podstawowe funkcje w zakresie definiowania planów kont, dzienników i schematów księgowań.