Zeznanie PIT-36L za 2017 rok rozliczają osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, oraz zadeklarowały w swoim Urzędzie Skarbowym, że będą opłacać podatek dochodowy od tych dochodów w postaci podatku liniowego 19%. Dotyczy to dochodów z działalności jednosobowych jak i ze spółek cywilnych.

Zeznanie to rozliczane jest podobnie jak druku PIT-36, zawsze dołączamy do niego załącznik PIT/B, w którym wpisujemy kwoty przychodów, kosztów, wartości należnych i opłaconych w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.

Pamiętajmy, że rozliczając druk PIT-36L nie mamy możliwości rozliczania się razem z małżonkiem czy też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo nie możemy korzystać z ulg podatkowych. Jedynie możemy pomniejszyć wartość dochodu o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz wartość podatku o sumę opłaconych w trakcie roku podatkowego składek zdrowotnych.

Deklaracja PIT-36L jest dosyć trudna do prawidłowego rozliczenia, dlatego proponujemy Państwu pobranie naszego darmowego programu TaxMachine PITy 2017/2018, rozliczycie Państwo to zeznanie bez większych kłopotów z tym darmowym programem do Pitów rocznych. Dostępny w programie Kreator PIT zadba o to, by wszystkie potrzebne pola były wypełnione, rozliczy składki ZUS i zapłacone w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek liniowy.

Na koniec druk PIT-36L można wysłać do Urzędu Skarbowego przez Internet, stosujemy tutaj system e-Deklaracje, stał się on niezwykle popularny w ostatnich latach bowiem oszczędza nasz czas i pieniądze.

 

pit 36l