Program TaxMachine PIT 2023/2024

TaxMachine PITy 2022/2023 to przyjazny dla użytkowników, bezpłatny program dający możliwość wypełnienia i wysłania do Urzędu Skarbowego przez Internet (e-Deklaracje) zeznań podatkowych za 2022 rok.

Najlepszy darmowy program PIT

 • obsługa wszystkich rodzajów rocznych zeznań PIT, w tym PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39,
 • obsługa e-deklaracji płatniczych dla pracowników i płatników bezpłatnie bez limitów, w tym PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne,
 • wysyłka e-deklaracji z podpisem i bez podpisu elektronicznego,
 • nieograniczona liczba zeznań, deklaracji, podatników, płatników, pracowników,
 • wygodny Kreator PIT, dziękiu niemu nie musisz nawet wiedzieć jakie deklaracje należy złożyć, Kreator sam dobiera odpowiednie druki,
 • szybkie wypełnianie deklaracji bezpośrednio na aktywnym formularzu,
 • praca w sieci (baza MySQL) na dowolnej liczbie stanowisk,
 • program darmowy także w zastosowaniach komercyjnych,
 • wysyłanie e-maili bezpośrednio z programu razem z załącznikami,
 • przekazywanie 1% podatku dla dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Obsługiwane zeznania PIT

Program TaxMachine PITy 2022/2023 zawiera wszystkie PITy roczne, w tym: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, IFT-1 wraz z wszystkimi obowiązującymi załącznikami, takimi jak np. PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, a także przeznaczone dla ryczałtowców załączniki PIT-28/A i PIT-28/B.

Deklaracje dla pracodawców

Programem sporządzisz także druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR, możesz wprowadzić dowolną liczbę płatników i pracowników oraz wysyłać e-deklaracje przez internet z podpisem i bez podpisu.

e-Deklaracje przez internet

Program ma wbudowaną obsługę wysyłania e-Deklaracji przez Internet. Cały proces wysyłki druku PIT, odebrania i wydruku potwierdzenia (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) odbywa się automatycznie w ramach naszego programu, nie musisz uruchamiać żadnych innych programów zewnętrznych ani formularzy PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Program umożliwia podpisywanie zeznań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale możesz też wysyłać zeznania bez takiego podpisu jeśli go nie posiadasz (dotyczy osób fizycznych, osoby prawne i inni podatnicy/płatnicy nie będący osobami fizycznymi wysyłają e-deklaracje tylko z podpisem elektronicznym).

Kreator PIT

Program TaxMachine PITy 2022/2023 sprawdza się doskonale niezależnie od stopnia znajomości zagadnień podatkowych użytkownika. Osoby, które sporządzają jedno lub kilka zeznań raz w roku, często mają problem z doborem odpowiednich druków, załączników, nie wiedzą jak odliczyć ulgi. Dla nich specjalnie przygotowaliśmy Kreator zeznań PIT, który znakomicie ułatwia sporządzenie zeznania, nie trzeba nawet wiedzieć, jakie druki należy sporządzić, program wybiera właściwe zeznania i wypełnia je automatycznie.

Kreator PIT posiada szereg unikalnych cech, które usprawniają rozliczanie deklaracji PIT, takich jak:

 • sprawdza, który sposób opodatkowania jest bardziej korzystny, osobno czy wspólnie z małżonkiem, i generuje odpowiednie wersje zeznań,
 • przepisywanie kwot przychodów z dokumentów, które dostałeś np. od pracodawcy (np. PIT-11), z ZUS-u (PIT-11A/40A) czy innych podmiotów jest maksymalnie ułatwione - wystarczy przepisać kwoty z papierowego formularza do takiego samego formularza na ekranie,
 • zawiera obszerną dokumentację, dzięki niej możesz dokonać świadomych wyborów co do np. wyboru sposobu opodatkowania, możliwych do zastosowania ulg podatkowych itp. i nie musisz sięgać do żadnych innych źródeł,pozwala na wprowadzanie dowolnej liczby podatników,
 • możesz wprowadzać dowolną ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn),
 • kontroluje i automatycznie ogranicza wpisywane kwoty odliczeń od dochodu i podatku zgodnie z przepisami podatkowymi,
 • automatycznie przelicza kwoty dla ulgi rehabilitacyjnej (np. odliczenia na leki),
 • przy rozliczaniu dochodów z zagranicy Kreator PIT automatycznie wybiera właściwą dla kraju metodę unikania podwójnego opodatkowania.

 

Kreator PIT wszystkie zakladki

 

Aktywne formularze

Dzięki możliwości tworzenia zeznań bezpośrednio na aktywnych formularzach, program TaxMachine PITy 2022/2023 jest doskonałym narzędziem dla profesjonalistów. Sporządzanie zeznań PIT na przeliczających się automatycznie aktywnych formularzach jest najszybszym sposobem na rozliczanie dużych ilości zeznań w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku korzystania z Kreatora PIT, program na bieżąco kontroluje wartości wprowadzanych ulg podatkowych i ogranicza je jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo, podczas wypełniania aktywnych formularzy PIT, program na bieżąco wyświetla objaśnienia dotyczące wypełnianych pól formularza. Profesjonaliści docenią także pełną kontrolę nad zeznaniem w różnych nietypowych sytuacjach.

Praca w sieci

Program podczas pracy sieciowej korzysta z serwera MySQL, dzięki temu możliwa jest praca na nieograniczonej liczbie stanowisk oraz praca zdalna. Czytaj więcej na temat konfiguracji serwera MySQL.

Darmowy w każdych zastosowaniach

Program jest darmowy także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych, w dużych firmach rozliczających tysiące pracowników.

Przekazuj 1% podatku na dowolny cel

Program daje możliwość wpisania numeru KRS dowolnej organizacji pożytku publicznego, jest to szczególnie istotne w biurach rachunkowych rozliczających zeznania PIT dla swoich klientów.

Przykładowe okna programu TaxMachine PITy 2022/2023

Główne okno programu TaxMachine PITy 2020/2021, widać tutaj że wprowadzono dane dwóch podatników, jednego płatnika (pracodawcę) i jednego pracownika:

pity 2021 2022

 

Przykładowy PIT-37 wygenerowany w programie TaxMachine PITy 2022/2023 z pomocą Kreatora PIT:

pit 37