Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. W załączniku tym wykazujemy osiągnięte przychody i koszty ich uzyskania dla działalności wykonywanych samodzilenie lub w postaci spółek osobowych. PIT/B stanowi załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L.

Poniżej widać zeznanie roczne PIT-36 z załącznikiem PIT/B sporządzoną w programie PIT 2021/2022

pit b