Program PITy 2017/2018

profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2017 rok

Czytaj dalej Pobieram instalator programu

PIT-11 to specjalny formularz (informacja), który otrzymują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

Informacja PIT-11 zawiera dane o uzyskanym u danego płatnika dochodzie w trakcie roku podatkowego. Wykazane są przychody, koszty uzyskania tych przychodów, wartość opłaconych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy, a także wartości opłaconych składek ZUS: na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Mogą także być wykazane inne kwoty w zależności od osiąganych dochodów, opłacanych składek.

PIT-11 jest dostarczany przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego i do podatnika do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Podatnik następnie, na podstawie kwot z tego formularza, sporządza zeznanie roczne PIT, może to być PIT-37 lub PIT-36, w zależności od tego czy i jakie dodatkowe dochody podatnik osiągał w trakcie roku podatkowego.

Program PITy TaxMachine umożliwia sporządzanie druków PIT-11 i ich wysyłanie przez internet z użyciem systemu e-deklaracje całkowicie bezpłatnie, niezależnie od ilości obsługiwanych płatników (firm) i pracowników. Oprócz tego program PITy obsługuje inne deklaracje płacowe i pracownicze, w tym PIT-4R, PIT-8C, PIT-40, PIT-12.

Przykładowy druk PIT-11 za 2017 rok w programie TaxMachine:

 

 pit 11