Dzisiejsza aktualizacja przynosi duże zmiany do niedawno wprowadzonej funkcji wyliczania zdrowotnego. Funkcja została rozbudowana do pełnego przeliczania składek właścicieli, w tym społecznych i FP, dodano także generowanie plików ZUS KEDU z deklaracją ZUS DRA, można ją zaimportować do Programu Płatnika lub do ePłatnika na portalu PUE ZUS w celu wysyłki.

Zwracamy uwagę na konieczność przeliczenia dotychczas wygenerowanych składek zdrowotnych by uzupełnić brakujące elementy, w tym składki społeczne.

Samo przeliczanie zdrowotnego także zostało gruntownie przebudowane, można obecnie wyliczać zdrowotne jednocześnie dla wszystkich form opodatkowania w ramach jednej składki, jest to potrzebne w przypadku gdy ubezpieczony prowadzi działalności opodatkowane jednocześnie np. ryczałtem i wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Kartoteka właściciela dostała wiele dodatkowych pozycji niezbędnych do wyliczania nowych składek, prosimy sprawdzić czy podano w nich wymagane dane oraz dodać informacje o formach opodatkowania, kodzie tytułu ubezpieczenia i inne dane niezbędne do generowania ZUS DRA. Okno edycji właściciela dostało też opcję przenoszenia danych z kartoteki firmy, dzięki temu można szybko uzupełnić brakujące dane ZUS jeżeli wpisano już je w oknie edycji firmy.

W związku z tymi zmianami w wersji dla biur rachunkowych wyłączono "masową" wysyłkę składek ZUS do klientów z poziomu ich listy, obecnie wysyłka ta jest prowadzono z okna edycji składek właściciela. Wysyłane wiadomości zapisywane są pod firmą powiązaną z właścicielem, do wysyłki niezbędne jest więc zdefiniowanie udziału, bez niego i wskazania biura rachunkowego w powiązanej firmie wysyłka nie jest możliwa.

Ważne!

Prosimy zresetować ustawienia tabel w programie, jest to opisane na:

https://pomoc.taxmachine.pl/resetowanie-ustawien.html

Wprowadzono dużo zmian do tabeli składek ZUS i bez resetu zapisanych ustawień może się ona błędnie wyświetlać, kolumny mogą być w niewłaściwej kolejności lub być przyporządkowane do błędnych grup.

 

Szersze omówienie nowych funkcji pojawi się jutro w pomocy do programu.

Czekamy na ewentualne uwagi.