Ostatnie zmiany w programie TaxMachine:

  • dodano wysyłkę e-deklaracji PIT-36L(17),
  • dodano nowy wzór dla wysyłanego na żądanie pliku JPK_EWP(2), organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EWP(2) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 roku (https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-wersja-struktury-jpkewp2),
  • dodano nowy sposób masowej weryfikacji wysłanych e-deklaracji i plików JPK, nowa funkcja jest opisana na stronie: https://pomoc.taxmachine.pl/pobieranie-upo-masowe-jpk.html. Ta metoda pobierania będzie szczególnie przydatna w biurach rachunkowych, pozwala na bardzo szybką weryfikację statusu wysyłki wszystkich wysłanych e-dokumentów, dla których nie ma jeszcze statusu 200 lub statusu z błędem,
  • dodano objaśnienia do zeznań rocznych PIT-37, PIT-36, PIT-36L i załączników PIT/O, PIT/D za rok 2020,
  • zaktualizowano wiele linków do pomocy w oknach programu.