Dodano nową wersję druku CEIDG-1(1.8.1).

W związku z powtarzającymi się pytaniami przypominamy, że od 5 czerwca wprowadzono zmianę polegającą na konieczności zaznaczenia w oknie edycji firmy podatnika VAT pola "Podatnik VAT". Nie zaznaczenie tego pola powoduje brak widoczności pól VAT podczas księgowania dokumentów oraz brak zestawienia deklaracji VAT w raporcie podsumowania KPiR. Więcej informacji o tej zmianie.

podatnik vat

Dodano tworzenie plików JPK VAT(1). Pliki takie tworzy się w tym samym miejscu co deklaracje VAT-7 dla firmy, czyli w dokumentach firmy:

jpk vat

 

Po dodaniu nowego pliku JPK VAT należy wybrać rok, miesiąc i kliknąć "Generuj plik":

jpk vat gotowy

 

Taki plik zapisywany jest w bazie danych, jest on widoczny w dokumentach firmy razem z deklaracjami firmy.

Na ten moment nie działa jeszcze wysyłka elektroniczna dokumentów JPK, czekamy na uruchomienie systemu do przyjmowania e-dokumentów przez Ministerstwo Finansów.

Poprawiono także pobieranie danych firm z REGON oraz generowanie plików JPK dla korzystających z bazy MySQL.

Ważna zmiana!

Ze względu na zmiany związane z JPK FA obecnie o widoczności pól VAT w oknie edycji dokumentu księgowego decyduje zaznaczenie pola Podatnik VAT w oknie edycji firmy (podatnika). Jeżeli pole jest odznaczone to pola dotyczące podatku VAT w oknie edycji dokumentu księgowego nie pokażą się nawet jeżeli wybrano, że dokument jest Fakturą VAT w polu "Faktura".

Zmiana ta jest spowodowana planowanym wprowadzeniem JPK FA (o czym niżej). Nie VAT-owcy księgując faktury VAT do tej pory w pozycji "VAT" (obecne "Faktura") wybierali "Bez VAT" (co ukrywało pola VAT-u). Obecnie zaś w polu "Faktura" wybierają oni pozycję "Faktura VAT" dla faktur mających trafić do JPK FA. Dlatego o widoczności pól VAT-u decyduje obecnie status podatnika VAT podawany w oknie edycji firmy (podatnika) a nie typ dokumentu VAT.

podatnik vat

Typy dodanych JPK

Dzisiejsza aktualizacja dodała obsługę jednolitych plików kontrolnych: JPK VAT, JPK PKPIR i JPK EWP. JPK VAT generowany jest zawsze dla wybranego miesiąca, JPK PKPIR oraz JPK EWP generują się zawsze z danymi od początku roku do wybranego miesiąca.

Zmiany w rejestrach VAT

W związku z obsługą JPK VAT dodano szereg nowych typów rejestrów VAT pokrywających wszystkie pozycje deklaracji VAT-7(K)(D), w tym pozycje 36, 37, 38 jeśli chodzi o podatek należny, oraz pozycje korekt nabyć dla podatku naliczonego, czyli 46, 47 i 48. Rejestry tego typu przyjmują tylko kwotę VAT do uwzględnienia w deklaracji VAT i w rejestrze VAT.

Zmiany w oknie edycji dokumentu księgowego

W związku z przygotowaniami do wprowadzenia JPK FA pole "VAT" w oknie księgowania dokumentu nazywa się obecnie "Faktura" i pozwala wybrać typ dokumentu VAT. Pierwsza pozycja "Dokument bez VAT" odpowiada dawnemu "Bez VAT", pozycja "Faktura VAT" oznacza że dokument będzie uwzględniony w JPK FA, pozycja "Inny dokument VAT" oznacza, że dokument trafi do ewidencji VAT ale nie do JPK FA (np. faktury wewnętrzne).

faktura typ

 

 

Zmiany w oknie edycji roku podatkowego - spis z natury w trakcie roku podatkowego

Schemat pliku JPK PKPIR wymaga podawania kwoty i daty spisu z natury sporządzonego w trakcie roku podatkowego. Z tego powodu dodano pola pozwalające na wpisanie tych danych:

remanent

Remanent wykonany w trakcie roku jest uwzględniany przez program podczas wyliczania dochodu od miesiąca jego sporządzenia. Zaznaczenie pola "Uwzględniaj remanenty roczne przy obliczaniu dochodu" powoduje, że program nie uwzględnia już remanentu sporządzonego w trakcie roku podatkowego, uwzględniany jest remanent końcowy.

Uruchomiono bezpośredni dostęp do bazy REGON

Dodano obsługę bezpośredniego dostępu do bazy REGON z wykorzystaniem serwisu BIR1. Jest to rozwiązanie szybsze i pewniejsze niż poprzednio stosowany dostęp przez stronę wyszukiwarki REGON.

W fakturach dodano opcję pobierania danych kontrahenta z REGON.

Aktualizacja schematu bazy danych

Zmiany wprowadzone do programu wymusiły zmiany w schemacie bazy danych, z tego powodu program po aktualizacji wykona aktualizację schematu bazy danych.

 

Informujemy, że raporty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT(1) (rejestry VAT), JPK PKPIR(1) (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz JPK EWP(1) (ryczałt) są już gotowe i będą udostępnione w programie TaxMachine wraz z następną aktualizacją planowaną na przyszły tydzień.

Czekamy na uruchomienie przez Ministerstwo Finansów systemu przyjmowania e-dokumentu JPK VAT(1), gdy to nastąpi przystąpimy do implementacji wysyłki elektronicznej tego e-dokumentu.

W związku z powtarzającymi się pytaniami informujemy, że obsługa jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i elektroniczna wysyłka JPK VAT będzie wprowadzona do programu TaxMachine w terminie obowiązującym dla średnich i małych przedsiębiorstw, czyli przed 1 stycznia 2017.

Jednoczenie dołożymy starań by wysyłka JPK VAT była dostępna już w terminie przewidzianym dla dużych przedsiębiorstw (ponad 250 pracowników i ponad 50 milionów EURO przychodu lub suma aktywów ponad 43 miliony EURO), czyli przed terminem wysyłki JPK VAT za lipiec 2016. Jednak ze względu na fakt, że Ministerstwo Finansów nie uruchomiło jeszcze platformy do przyjmowania tych e-dokumentów i nie wiadomo kiedy ją uruchomi, nie możemy zagwarantować tego terminu.

Strona internetowa wyszukiwarki REGON zawiera błąd uniemożliwiający jej funkcjonowanie w programie TaxMachine, z tego powodu pobieranie danych z REGON w programie TaxMachine tymczasowo nie działa. Trwają prace nad przywróceniem tej funkcji.

Aktualizacja z dnia 2016-05-24:

Otrzymaliśmy dzisiaj od Naczelnika Wydziału Rejestru REGON informację, że problem z działaniem strony wyszukiwarki REGON będzie naprawiony w ciągu kilku dni. Jednocześnie staramy się o uzyskanie przez program TaxMachine dostępu do rejestru REGON poprzez usługę sieciową co będzie rozwiązaniem szybszym i bardziej niezawodnym.

Dzisiaj opublikowano nową wersję programu TaxMachine, najważniejsze zmiany:

 • Dodano obsługę nowego wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów, doszła nowa kolumna służąca do ewidencjonowania wydatków na badania i rozwój.
 • Ulepszono okno wprowadzania dokumentu księgowego dla KPiR, rzadko używane kolumny "Inne", "Uwagi", i "Wydatki na badania i rozwój ..." wydzielono na osobną zakładkę.
 • Zlikwidowano opcje określające czy w KPiR widoczne są kolumny "Inne" i "Uwagi", obecnie kolumny te są zawsze widoczne.
 • Zlikwidowano opcję widoczności drugiej i trzeciej kolumny w oknie księgowania KPiR, obecnie są one zawsze widoczne.
 • Ulepszono system generowania raportów, zlikwidowano mechanizm "zwężania" treści nie mieszczącej się w komórce, obecnie treść jest zawsze zawijana jeżeli nie mieści się w jednej linii. Podgląd raportów na ekranie generowany jest z większą precyzją, dzięki temu nie ma różnic między podglądem a wydrukiem.
 • Dla mniejszych ekranów etykiety pól kontrahenta w oknie edycji dokumentu księgowego są zawsze chowane, nie trzeba korzystać już z opcji w oknie konfiguracji aby je schować.

Dodanie nowej kolumny spowodowało konieczność aktualizacji struktury bazy danych, podczas pierwszego uruchomienia nowej wersji programu nastąpi aktualizacja bazy danych.

Do raportu podsumowanie KPiR dodano tabelę z wykazem kwot VAT do zapłaty, zwrotu i do przeniesienia oraz tabelę z zaliczkami na podatek dokchodowy dla wszystkich właścicieli. Ulepszony raport pozwala na szybsze zorientowanie się w sytuacji jeśli chodzi o podatek VAT i podatek dochodowy.

Podobny raport dodamy niebawem dla ryczałtu.

Ostatnia aktualizacja zawiera następujące ulepszenia:

 • poprawiono system wydruku, wyłączono zapamiętywanie całego stanu sterownika drukarki co nie działało prawidłowo z niektórymi sterownikami drukarek,
 • dodano bezpośrednią obsługę dupleksu i orientacji papieru w oknie wydruku, nie ma już konieczności wchodzenia do okna "Ustawienia wydruku",
 • wyłączono personalizację wstążek ze względu na zdarzające się problemy z odtwarzaniem stanu wstążki jeżeli w programie wprowadzono zmiany w układzie przycisków, dodano opcję włączenia personalizacji wstążki (standardowo wyłączona),
 • poprawiono przenoszenie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w deklaracjach VAT-7, obecnie program wyszukuje poprzednią deklarację patrząc na treść dokumentu deklaracji, nie ma już znaczenia do jakiego miesiąca przypisano deklarację podczas pierwszego zapisywania,
 • poprawiono obsługę pola 1% podatku na zeznaniach rocznych, program zaokrągla ręcznie wpisaną kwotę do pełnych dziesiątek groszy.

Ulepszono okno masowej wysyłki e-Deklaracji wielu podatników. Całkowicie przeprojektowano interfejs użytkownika tego okna oraz dodano możliwość wysyłki bez certyfikatu dla wielu podaników jednocześnie.

Do tej pory masowa wysyłka dla wielu podatników bez certyfikatu nie była możliwa, bowiem dało się wpisać tylko jedną kwotę przychodu.

Obecnie okno masowej wysyłki automatycznie wyszukuje w bazie danych kwoty przychodów niezbędne do wysyłki e-deklaracji bez podpisu. Program najpierw próbuje pobrać przychód ze zbioru zapamiętanych przychodów. Następnie, jeżeli go tam nie znajdzie, próbuje odszukać przychód w zeznaniu PIT za rok o dwa lata wstecz niż rok bieżący. Kwotę przychodu można też wpisać ręcznie jeżeli program nie znajdzie jej w bazie danych. Odszukana w zeznaniu PIT lub wpisana ręcznie kwota przychodu jest zapamiętywana w zbiorze przychodów i używana do wysyłki przez cały rok.

 e deklaracje nowe okno wysylki masowej

Dodaliśmy możliwość resetowania ustawień okien, wstążek, drukarek, widoków, filtrów z użyciem klawiatury. Jest to przydatne jeżeli na wstążce nie widać przycisku resetowania z powodu uszkodzenia pliku przechowującego układ wstążki.

W takim przypadku należy nacisnąć skrót CTRL + ALT + R w głównym oknie programu.

Więcej informacji na temat resetowania ustawień:

http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Przywracanie_ustawień_domyślnych

Dodano nowe wzory dokumentów PCC-3(5) i AKC-WW(4). Poprawiono także problem z drukowaniem dokumentów zawierających strony o różnej orientacji.

Zmiany wprowadzone w TaxMachine 2.1:

 1. Dodano nowe typy dokumentów księgowych dla nabyć opodatkowanych przez nabywcę, w tym:
  1. Nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  2. Nabycie - podatnikiem nabywca,
  3. Import towarów,
  4. Import usług.

  Dla tych typów dokumentów dodano możliwość wybrania drugiego rejestru VAT należnego. Dzięki temu tego typu nabycia można już księgować jedną pozycją.

 2. Dodano możliwość wprowadzania dokumentu do trzech kolumn KPiR, czasem jest to przydatne gdy na fakurze zakupu mamy jednocześnie zakup towaru, pozostałe wydatki i koszty uboczne zakupu. Aby program pokazał trzecią kolumnę należy przestawić odpowiednią pozycję w opcjach.
 3. Dodano wyszukiwanie podmiotów w bazie internetowej REGON. Podmioty zapisywane są w bazie lokalnej i natępnie trafiają do naszej bazy centralnej, skąd są pobierane przez wszystkich klientów do swoich baz lokalnych.
 4. Ulepszono diagnostykę różnego rodzaju problemów mogących wystąpić w trakcie pracy programu, mało mówiące komunikaty typu "Wystąpił błąd podczas przetwarzania danych" zastąpiono bardziej szczegółowymi informacjami.
 5. Dodano wysyłkę e-deklaracji VAT-23.
 6. W oknie wyszukiwania kontrahenta wyłączono możliwość wyszukiwania w bazie CEIDG i REGON po nazwie, opcja ta nie ma sensu przy obecnej wielkości tych baz. Wyszukiwanie w tych bazach odbywa się tylko po numerze NIP.

Wprowadzone zmiany wymusiły zmiany w schemacie bazy danych, po aktualizacji przeprowadzona będzie aktualizacja schematu.

Dodano nowe wersje następujących druków dla ZUS:

 • ZUS-Z3,
 • ZUS-Z3a,
 • ZUS-Z3b,
 • ZUS Z-15.

Poprawiono także problem polegający na nie wczytywaniu układu wstążek po ich zmianie przez użytkownika. Ulepszono także okno dodawania nowego formularza, domyślnie lista formularzy nie pokazuje dokumentów które mogą być wyłącznie załącznikami, np. przy wyborze nowego zeznania PIT nie pokazują się załączniki, które i tak dodaje się dopiero z poziomu formularza i nie wypełnia się ich nigdy osobno.

Dodano wysyłkę elektroniczną informacji PIT-R(18). Poprawiono także wysyłkę VAT-7 z więcej niż jednym załącznikiem VAT-ZD.

Dodano wysyłkę nowych e-Deklaracji:

 • VAT-7(16),
 • VAT-7K(10),
 • PIT-16A(9).

Dodano opcję przywrócenia filtrowania dokumentów w drzewie według ich typu. Standardowo opcja ta jest wyłączona, można ją włączyć w konfiguracji w zakładce "Wygląd".

Doszła także możliwość ukrycia etykiet dla pól danych kontrahenta w oknie edycji dokumentu księgowego, dzięki temu na mniejszych ekranach okno nie wychodzi poza ekran jeżeli jednocześnie włączone jest wyświetlanie nieaktualnych stawek VAT, opcja jest dostępna w oknie "Konfiguracja" na zakładce "Ewidencje".

Dodano możliwość dowolnego definiowania katalogu roboczego programu. W katalogu tym przechowywane są wszelkie pliki programu które mogą być modyfikowane, w tym baza danych z licencjami i ustawieniami, pliki formularzy, schematy e-deklaracji, logi, baza firm. Zapisywane są tam pobierane podczas aktualizacji pliki, jest to także domyślna lokalizacja kopii baz danych oraz samej bazy lokalnej (LocalDB.db).

Domyślnie wszystkie te dane zapisywane są w Dokumentach Publicznych, w katalogu TaxMachine lub PITy. Od teraz można to zmieniać. Aby program zapisywał dane w innym katalogu należy utworzyć nowy skrót do programu i w polu "Element docelowy" dodać przełącznik -d i ścieżkę do katalogu roboczego. Pamiętajmy, że ścieżkę zamieszczamy w cudzysłowiu jeżeli występują w niej spacje. Ważne jest, by nowy skrót nie nazywał się "TaxMachine 2", bowiem w takim przypadku instalator nadpisze go przy następnej aktualizacji plików wykonywalnych.

zmiana skrótu do programu katalog roboczy

 

Dzięki tej opcji możliwe jest np. uruchamianie na jednym komputerze wielu kopii programu z różnymi licencjami kupionymi na różne podmioty.

Druga istotna sprawa przy zakładaniu nowego katalogu roboczego to skopiowanie katalogów cdb, forms, ed, html, img, jpk. Jeżeli nie będzie to zrobione to przy pierwszym uruchomieniu z nowym katalogiem roboczym program pobierze wszystkie brakujące pliki z serwera aktualizacyjnego, może to potrwać dosyć długo i w tym czasie nie będzie można w pełni korzystać z programu.

 

W jaki sposób najszybciej otworzyć katalog roboczy?

Kliknąć Katalogi programu/Otwórz katalog z plikami programu.

otwieranie katalogu roboczego

Dodaliśmy już nowe deklaracje VAT na 2016 rok, w tym:

 • VAT-7(16),
 • VAT-7K(10),
 • VAT-7D(7),
 • VAT-8(5),
 • VAT-9M(5),
 • VAT-10(5),
 • VAT-11(5),
 • VAT-12(3).

Przypominamy, że nowe deklaracje służą do rozliczania podatku za 2016 rok.

Doszedł też nowy druk VAT-R(12).

Na tą chwilę nie da się jeszcze wysyłać tych deklaracji do systemu e-Deklaracje, czekamy na udostępnienie tej możliwości przez Ministerstwo Finansów.

Przypominamy także, że domyślny tryb przeliczania deklaracji zmieniony został na "Na żądanie", należy zatem kliknąć "Wylicz" lub przestawić deklarację (każdego rodzaju z osobna) w tryb wyliczania automatycznego. Więcej informacji na ten temat: http://wiki.taxmachine.pl/wiki/Okno_edycji_dokumentu#Wyliczanie

 

Dodano wysyłkę elektroniczą deklaracji PIT-19A(8). Poprawiono także występujący u niektórych użytkowników problem z dosyć długim czasem oczekiwania na okno wprowadzania lub edycji kontrahenta.

Dodano wysyłkę e-Deklaracji płatniczych PIT-4R(6) i PIT-8AR(6) oraz zeznania PIT-39(7). Dodano także nowy wzór pełnomocnictwa UPL-1(5).

Tym samym można już wysyłać wszystkie zeznania roczne PIT za 2015 rok: PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Działają także główne deklaracje płatnicze, w tym PIT-11(23), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), i PIT-8C(8).

Uruchomiono wysyłkę następujących e-Deklaracji:

 • PIT-28(19),
 • PIT-37(22),
 • PIT-36(22),
 • PIT-36L(11),
 • PIT-38(11),
 • PIT-40(22),
 • PIT-8C(8).

Pozostałe e-Deklaracje za 2015 rok nie są jeszcze przyjmowanie przez system e-Deklaracje. Przypominamy, że nadal można wysyłać wcześniejsze wersje e-Deklaracji PIT-11(22) i PIT-4R(5).

Część e-Deklaracji PIT za 2015 rok nie jest jeszcze przyjmowana przez system Ministerstwa Finansów. Czekamy na uruchomienie ich przyjmowania.

Jednocześnie informujemy, że deklaracje PIT-11 i PIT-4R nadal można wysyłać na poprzednich wzorach, PIT-11(22) i PIT-4R(5), nowe wzory PIT-11(23) i PIT-4R(6) nie są jeszcze przyjmowane przez system e-Deklaracje.

Ostatnio wprowadzone zmiany do programu TaxMachine:

 • Dodano automatyczne wyszukiwanie kwoty przychodu przy wysyłce e-deklaracji bez certyfikatu,
 • dodano automatyczne uzupełnianie danych podatnika i małżonka w zeznaniach rocznych PIT, wystarczy podać NIP lub PESEL podanika i kliknąć "Znajdź dane identyfikacyjne" na zakładce "Dane" okna formularza PIT - program odszuka poprzednie zeznanie podatnika i uzupełni dane podatnika i małżonka (jeżeli poprzeni PIT był wspólny),
 • zaktualizowano druki list płac, przystosowano je do rozliczania wynagrodzeń w 2016 roku,
 • lista baz danych jest sortowana alfabetycznie,
 • poprawiono okno konwersji baz danych.

Razem z aktualizacją do TaxMachine 2 udostępniono także nowe zeznania PIT za 2015 rok wraz w wszystkimi załącznikami:

 • PIT-28(19),
 • PIT-37(22),
 • PIT-36(22),
 • PIT-36L(11),
 • PIT-38(11),
 • PIT-39(7).

Doszły także nowe wersje deklaracji płatniczych, w tym:

 • PIT-11(23),
 • PIT-4R(6),
 • PIT-40(22),
 • PIT-8C(8),
 • PIT-R(18),
 • PIT-8AR(6).

Na ten moment nowych deklaracji i zeznań nie można wysyłać elektronicznie, Ministerstwo Finansów nie uruchomiło jeszcze ich przyjmowania do systemu e-deklaracje.

Dzisiejsza aktualizacja programu poprawiła także wydajność, przechodzenie między poszczególnymi węzłami w drzewie powinno odbywać się obecnie bez większych opóźnień.

W najbliższym czasie dojdą nowe wzory deklaracji CIT oraz będzie dodana wysyłka elektroniczna nowych zeznań i deklaracji. Czekamy także na opublikowanie przez MF nowych wzorów deklaracji VAT-7.

W dniu dzisiejszym udostępniona została aktualizacja do TaxMachine 2. Przypominamy, że TaxMachine 2 nie korzysta już z serwera TreeDB. Jeżeli korzystaliście Państwo z tego serwera to niezbędne będzie przeprowadzenie migracji bazy danych na serwer MySQL. W takim przypadku prosimy o zapoznanie się z procedurą migracji przed wykonaniem aktualizacji.

Jeżeli jednak dokonano już aktualizacji ale z jakiegoś powodu nie można przeprowadzić migracji bazy do MySQL (np. tymczasowo nie ma w firmie osoby która potrafiłaby to zrobić) to można wrócić do TaxMachine 1 poprzez ponowną instalację starego programu i wstrzymanie się z ponowną aktualizacją. Po aktualizacji do TaxMachine 2 stare bazy danych pozostają nietknięte w dotychczasowej lokalizacji, tak więc po ponownej instalacji w tym samym katalogu program TaxMachine 1 powinien działać tak jak przez aktualizacją. Instalator TaxMachine 1 jest dostępny na stronie pobierania programów.

Po migracji bazy danych na MySQL należy skonfigurować program TaxMachine 2.

TaxMachine 2 posiada nowe okno wyboru kontrahenta, można w nim wybierać pozycje z bazy własnej oraz z bazy wbudowanej.

Wyszukiwanie firmy odbywa się po nazwie lub po numerze NIP, w zależności co wpisze się w pole wyszukiwania.

Jeżeli wpisywany tekst zawiera litery to program wyszukuje firmy w bazie własnej po nazwie. Baza wbudowana jest przeszukiwana po nazwie tylko wtedy gdy wicśnięto przycisk "Szukaj po nazwie w bazie firmy".

Wyszukiwanie firmy po numerze NIP odbywa się wtedy gdy w polu wyszukiwania wpisywane są same cyfry, program zawsze szuka wtedy pozycji w bazie wbudowanej i własnej.

Przyciski "Dodaj", "Edytuj" i "Usuń" służą odpowiednio do dodawania firmy do bazy własnej, educji firmy w bazie własnej i usuwania firmy z bazy własnej. Nie można edytować i kasować pozycji z bazy wbudowanej.

 

wybieranie firmy

db movePowoli zbliżamy się do wydania ostatecznej wersji programu TaxMachine 2.

Początkowo zakładane było wspieranie czterech silników baz danych, ale zdecydowaliśmy że dostępne będą tylko dwa najbardziej wydajne rozwiązania: SQLite jako baza lokalna (z możliwością okazjonalnej pracy wielostanowiskowej) oraz MySQL.

Staramy się by migracja do nowych baz danych była możliwie jak najłatwiejsza, w większości przypadków odbędzie się ona całkiem automatycznie. Jednak użytkownicy korzystający z serwera TreeDB będą musieli przeprowadzić pewne czynności, z czego chyba najbardziej skomplikowaną będzie instalacja serwera MySQL.

Dlatego już teraz zapraszamy do zapoznania się z procesem migracji oraz konfiguracją nowego programu. W osobnym artykule pokazujemy jak zainstalować i skonfigurować serwer MySQL.

Zapraszamy także do pobrania wersji beta, jest dostępna na stronie pobierania programów.

Zobacz też: co nowego w programie TaxMachine 2.

taxmachine okno glowne

TaxMachine 2 to nowa wersja programu. Najbardziej istotną zmianą w TaxMachine 2 jest rezygnacja z bazy (serwera) TreeDB i przejście na bazy SQL-owe:

 • SQLite jako baza lokalna, z możliwością okazjonalnej pracy wielostanowiskowej,
 • MySQL przy pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Zastosowanie tych silników bazodanowych przyniosło duży wzrost wydajności, szczególnie w przypadku większych baz danych z którymi system TreeDB nie radził sobie dobrze. Uruchomienie programu na bazie przechowującej dane ponad 400 podmiotów i 50000 e-deklaracji trwa obecnie ponad trzy razy krócej niż z serwerem TreeDB. Jeszcze większe różnice można zaobserwować przy pracy zdalnej, można liczyć na wzrost wydajności nawet 10-cio krotny.

Oprócz nowego silnika bazodanowego wprowadzono też inne istotne zmiany i ulepszenia:

 • ulepszono mechanizm automatycznej aktualizacji, obecnie składa się on z trzech podsystemów: aktualizacja plików wykonywalnych instalatorem (rozwiązanie pewniejsze), automatyczna aktulizacja w tle pozostałych plików, automatyczna aktualizacja w tle pomocniczych baz danych (w tym bazy firm),
 • wprowadzono bazę firm, obecnie znajduje się w niej prawie 2 400 000 podmiotów z CEIDG, planowane jest dodanie osób prawnych z KRS i spółek osobowych z REGON, baza aktualizuje się automatycznie (zobacz też: nowe okno wyboru kontrahenta),
 • ulepszono mechanizm aktywacji licencji, obecnie licencja aktywuje się automatycznie przy każdym uruchomieniu,
 • dodano mechanizm automatycznych kopii baz danych z możliwością konfigurowania harmonogramu wykonywania kopii,
 • dodano możliwość definiowania wielu baz danych i szybkiego przełączania się między nimi,
 • unowocześniono interfejs użytkownika, wprowadzono wstążki zamiast toolbarów, wszystkie ikony zostały zastąpione, dodano możliwość wyboru między małymi i dużymi ikonami w drzewie i listach,
 • nowy ekran startowy pokazujący postęp ładowania danych z bazy danych,
 • poprawiono drukowanie do PDF,
 • przeniesiono słowniki do bazy danych, dzięki temu są one dzielone przez wszystkich użytkowników bazy,
 • dodano zapamiętywanie kwoty przychodu za poprzedni rok przy wysyłce e-deklaracji bez podpisu,
 • w oknie wyboru firmy do dokumentu księgowy wyszukiwanie odbywa się po nazwie (wpisano litery) lub po NIP-ie (wpisano same cyfry),
 • plus wiele innych drobnych poprawek.

 

taxmachine okno glowne