Dzisiejsza aktualizacja to głównie:

 • obsługa pełnej księgowości (księgi handlowe) - funkcja dostępna od wersji profesjonalnej TaxMachine (Pro i "dla biur"),
 • dodano wyliczanie składek zdrowotnych dla właścicieli/udziałowców, funkcja ta będzie stosowana od składek za luty 2022 (płatne w marcu 2022), za styczeń zdrowotne płatne jest wg starych zasad (ale od nowej podstawy), w wersji dla biur nie ma jeszcze opcji automatycznej wysyłki składek do klientów, będzie to dodane zapewne w lutym,
 • dodano nową skalę podatkową za 2022, w tym uwzględnianie tak zwanej "ulgi dla klasy średniej", domyślnie stosowanie tej ulgi jest włączone dla wszystkich właścicieli i pracowników, można wyłączyć jej uwzględniania w oknie edycji właściciela i pracownika, ulga dotyczy tylko dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej,
 • dodano nowe stawki ryczałtu: 12% i 14%,
 • ulepszony system masowej wysyłki wiadomości e-mail w wersji TaxMachine dla biur rachunkowych, wysyłka odbywa się w tle i nie musi być nadzorowana; zwracamy uwagę, że wygenerowane wiadomości nie są od razu wysyłane, wysyłka odbywa się automatycznie w tle po zatwierdzeniu wysyłki wiadomości - należy wejść w "Wszystkie wiadomości" i zatwierdzić wysyłkę dla wszystkich lub wybranych wiadomości wychodzących, wiadomości mogą być edytowane przed wysyłką,
 • zaktualizowano formularze list płac na rok 2022.

Niestety ze względu na liczne zmiany związane z tak zwanym "Polskim ładem" nie opracowano jeszcze dokumentacji odnośnie prowadzenia ksiąg handlowych, będzie ona dodana na początku przyszłego roku, po dodaniu innych pilnych zmian. System pełnej księgowości jest w znacznej części kompletny w zakresie podstawowych funkcji, ale brakuje jeszcze pewnych dodatkowych funkcji które mają być w nim dostępne, w tym głównie:

 • brak wszystkich wzorów bilansów, na dzisiaj dostępne są tylko w wersji dla NGO i jednostek mikro, rachunki zysków i strat dostępne są we wszystkich najważniejszych wersjach (łącznie 7 wersji),
 • brak JPK_KR, będzie dodany na początku przyszłego roku,
 • brak kopiowania planów kont między firmami, funkcja będzie dodana na początku przyszłego roku,
 • brak automatycznego generowania VAT-UE,
 • brak opcji importu (księgowania) z JPK_FA i JPK_V7, automatyczne księgowanie faktur i płatności wystawionych w programie jest dostępne,
 • rozliczanie płatności na faktury - przypisywanie dokumentów płatniczych do faktur na kontach kontrahentów i generowanie raportów,
 • wyliczanie zaliczek na PIT i CIT,
 • i jak już wspomniano brak dokumentacji, będzie ona dodawana w najbliższych dniach.