Najważniejsze wprowadzone ostatnio zmiany w programie TaxMachine:

  • udostępniono wersję testową nowych płac także w wersji profesjonalnej licencji,
  • dodano wydruk rachunku zlecenia w nowym systemie płacowym,
  • dodano możliwość definiowania kodu zawodu dla pracowników i właścicieli,
  • dodano filtrowanie pracowników po statusie zawarcia umowy zlecenia,
  • skorygowano kilka drobnych problemów w systemie płacowym,
  • poprawiono druk PCC-3/A, dodano możliwość edycji danych podatnika,
  • program powinien uruchamiać się szybciej, różnica powinna być szczególnie odczuwalna na wolniejszych komputerach.