PIT-37 z programem TaxMachine PIT 2017/2018

Rozliczanie druku PIT 37 z programem TaxMachine PIT 2017/2018 jest łatwe i szybkie. Najpierw pobieramy program PITy 2017/2018: klikamy na obrazku po lewej, wybieramy opcję "Uruchom" i czekamy chwilę aż się pobierze. Następnie potwierdzamy instalację, program się instaluje na komputerze i po krótkiej chwili uruchamia się automatycznie. Dodatkowo na pulpicie instalator tworzy ikonkę do programu.

Tworzenie nowego PIT-37 z Kreatorem PIT

Aby rozliczyć nowy PIT 37 druk klikamy na przycisku "Nowy PIT z pomocą Kreatora" i naszym oczom ukazuje się okno Kreatora deklaracji PIT:

kreator sposob opodatkowania

 

Jak widać Kreator PIT posiada dokumentację, dokładnie objaśniającą każdy etap rozliczania zeznania PIT 37. Najpierw wybieramy preferowany sposób opodatkowania dla naszego nowego druku PIT 37: osobno (także osobne pity małżonków), współnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca. Następnie klikamy przycisk "Następny krok" i wskazujemy podatników:

kreator wybor podatnika

 

Klikamy na przycisku "Wybierz podatnika", po wskazaniu podatnika możemy także wskazać małżonka w przypadku rozliczeń współnych lub osobnych małżonków. Po kliknięciu jednego z tych przycisków pojawia się okno wyboru podatnika, przy pierwszym uruchomieniu programu PITy na tej liście nie ma żadnych pozycji, dlatego klikamy przycisk "Dodaj podatnika":

kreator wybor podatnika 2

 

W oknie edycji podatnika wprowadzamy wszystkie wymagane dane i klikamy "Zapisz i zamknij":

kreator edycja podatnika

 

Wybieramy z listy podatników właściwą osobę, robimy to klikając na podatniku i klikając przycisk "Wybierz podatnika" lub po prostu klikając na nim podwójnie, tutaj mamy tylko jednego podatnika:

kreator wybor podatnika 2

 

Jeżeli tworzymy PIT 37 wspólny lub dwa osobne PITy 37 dla małżonków to powtarzamy te same czynności dla podatnika, po wybraniu jednej lub dwóch osób możemy przejść do kolejnego kroku. Możemy tutaj zaznaczyć opcję wygenerowania druku ZAP-3 dla podatnika i/lub małżonka, na druku tym możemy zaktualizować dane adresowe i wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu. Pamiętajmy, że druk ZAP-3 składamy zawsze w postaci papierowej, nie można go wysłać razem z drukiem PIT 37 jako e-deklaracja.

kreator wybor podatnika

 

Wprowadzanie przychodów

W kolejnym kroku wprowadzamy przychody podatnika i ewentualnie małżonka, będą one wpisane do PIT 37. W typowych przypadkach przychody te przepisujemy z informacji PIT-11, PIT-40, PIT-11A lub PIT-40A, które otrzymaliśmy od płatnika podatku, czyli od naszego pracodawcy lub z ZUS-u.

Klikamy zatem na przycisku "Dodaj dochód", z menu które się pojawi wybieramy PIT-11 lub PIT-40A/11A i przepisujemy dane z formularza, który dostaliśmy od płatnika, do formularza na ekranie.

kreator dochody

 

Tak wygląda PIT-11 na ekranie, tutaj przepisujemy kwoty z jego papierowej wersji. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe pola nad samym formularzem, podajemy tam nazwę tego dochodu (np. nazwę pracodawcy lub inny wyróżnik, nazwa ta pojawia się w liście dochodów) oraz wartość imiennych biletów na dojazd do pracy, jeśli takowe kupowaliśmy. Przepisując dane pamiętajmy o zaznaczeniu jednego z przełączników w polu 34. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk "Zapisz" na dole.

kreator pit 11

 

Po zapisaniu przychodu pojawia się on na liście przychodów podatnika. Jeśli podatnik ma więcej niż jeden przychód to dodajemy go w ten sam sposób. Następnie wpisujemy w identyczny sposób przychody małżonka jeśli rozliczamy PIT 37 małżeński lub chcemy sporządzić dwa osobne formularze PIT 37.

kreator dochody 2

 

Ulgi i odliczenia na PIT 37

Kolejnym krokiem jest dodanie ulg i odliczeń podatkowych, które chcemy uwzględnić w naszym druku PIT 37. Możemy tutaj wybrać następujące ulgi podatkowe: ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna i darowizny. Jeśli mamy jakieś inne, rzadko używane ulgi, to dodamy je już bezpośrednio na aktywnym formularzu po wygenerowaniu deklaracji PIT 37 przez Kreatora PIT. Wszystko jest szczegółowo opisane w Kreatorze, tak więc nie będziemy tutaj tego omawiać.

kreator ulgi

 

Generowanie zeznania PIT 37

Po wprowadzeniu wszystkich danych kreator jest gotowy do stworzenia naszego PIT 37. Wystarczy kliknąć na "Utwórz zeznania ..." i nasz PIT 37 pojawia się na ekranie gotowy do wysłania przez internet.

kreator gotowe