Dodano nowy wzór e-deklaracji CIT-8(31) wraz z najczęściej używanymi załącznikami.

Trwają obecnie przygotowania do udostępnienia nowego systemu płacowego, który zastąpi wszystkie formularze list płac i rachunków do umów zlecenia i o dzieło. Będzie on zawierał nowe funkcje, których nie dało się wprowadzić w prostym systemie opartym na formularzach, w tym:

  • eksport deklaracji ZUS do KEDU (razem z RCA właściciela dla JDG),
  • wyliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem nieobecności i zasiłków.

Pierwsza testowa wersja nowego systemu płacowego dla ograniczonej liczby użytkowników (tylko w wersji TaxMachine dla biur) powinna być dostępna w maju.

Finalna wersja nowego systemu płacowego będzie dostępna tylko w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur programu TaxMachine, w niższych wersjach programu nowe płace nie będą dostępne.