Informujemy, że po następnej aktualizacji dojdą następujące zmiany obowiązujące od nowego roku 2022:

  • dodane będą nowe stawki ryczałtu,
  • dodane będzie wyliczanie składki zdrowotnej - zryczałtowanej dla podatników opłacających podatek ryczałtowy od przychodu, oraz składek wyliczanych od dochodu dla skali podatkowej i podatku liniowego,
  • dodana będzie nowa skala podatkowa oraz ulga dla pracowników przy wyliczaniu zaliczek na PIT od wynagrodzeń.

Przypominamy, że zdrowotne po nowemu będzie płatne po raz pierwszy od składki za luty w marcu 2022. Składka styczniowa płatna w lutym jest wyliczana po staremu, niezależnie od formy opodatkowania podstawą zdrowotnego nadal będzie 75% z przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał roku poprzedniego.

Następna aktualizacja będzie także zawierać obsługę pełnej księgowości (księgi rachunkowe), będzie ona dostępna w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur rachunkowych programu TaxManchine. Pełna księgowość nie będzie dostępna w niższych wersjach programu.

W wersji dla biur rachunkowych dojdą także inne ulepszenia, w tym związane z masową wysyłką wiadomości do klientów.