Ostatnie aktualizacje to głównie udostępnienie testowej wersji nowego systemu płacowego, jest on obecnie dostępny tylko w wersji dla biur rachunkowych, docelowo będzie także w wersji profesjonalnej programu. Inne wersje programu nie będą miały tej funkcjonalności.

Inne ważniejsze ulepszenia:

  • dodano PIT-11(28),
  • w pełnej księgowości dodano możliwość dodawania i edytowania dzienników bezpośrednio z poziomu okna edycji dokumentu księgowego,
  • nowy system płacowy automatycznie wypełnia PIT-11(28) i PIT-4R(12),
  • dodano możliwość tworzenia deklaracji ZUS dla właścicieli razem z pracownikami, funkcja dostępna obecnie tylko w wersji dla biur rachunkowych w ramach wersji testowej nowego systemu płacowego,
  • w ramach nowego testowego systemu płacowego dodano tworzenie rachunków do umów zleceń, w tym eksport do KEDU, nowych rachunków nie da się jeszcze drukować.