Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie pełnej księgowości (księgi handlowe):

 • ulepszono raport zapisów na koncie księgowym w postaci arkusza, dodano możliwość generowania zestawienia księgowań razem z kontami analitycznymi oraz możliwość generowania raportu dla wszystkich kont zaczynających się od podanego symbolu,
 • dodano raport zapisów na koncie księgowym w postaci tabelarycznej, na ten moment jest możliwe wskazanie tylko jednego konta, docelowo dojdą opcje takie jak w raporcie w postaci arkusza,
 • dodano możliwość definiowania w schemacie księgowania procenta kosztów uzyskania przychodów, dla tak zdefiniowanych schematów dostępne są automatycznie wyliczane wartości "Koszty.KUP" i "Koszty.NKUP" które można wstawiać do księgowań, razem z dostępnymi wcześniej wartościami dla częściowego odliczenia VAT daje to możliwość definiowania schematów np. dla częściowego odliczenia VAT i kosztów nabyć związanych z samochodami osobowymi - paliwa, inne wydatki na samochody osobowe, leasingi z częściowym KUP i inne,
 • dodano możliwość definiowania skryptów dla schematów księgowań:
  https://pomoc.taxmachine.pl/ksiegi-rachunkowe-skrypty.html
  Opcja ta jest opisana w kontekście wyznaczania wartości do księgowań związanych z kosztami związanymi z samochodami osobowymi, co już jest rozwiązane w łatwiejszy sposób w ramach częściowego KUP określanego w schemacie (poprzedni punkt). Skrypty mogą służyć do definiowania rozbudowanych schematów i są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.
 • dodano możliwość generowania VAT-UE z ewidencji VAT prowadzonej w ramach pełnej księgowości,
 • okno edycji planu kont otrzymało podgląd księgowań na koncie oraz możliwość bezpośredniego tworzenia raportów z zapisami kont,
 • w oknie edycji dokumentu księgowego dodano obsługę sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w systemie marży, doszły też standardowo definiowane wartości związane z marżą do przypisania do księgowań,
 • w oknie edycji dokumentu księgowego dodano przeliczanie wartości dokumentów walutowych, dodano wartość "Dokument.KwotaWaluty" do wykorzystania w księgowaniach.

Dodano także do pomocy programu nowy temat wyjaśniający w jaki sposób wyznaczany jest dochód miesięczny do wyliczenia podstawy na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli firm, podano przykłady które powinny rozwiać wątpliwości niektórych użytkowników:

https://pomoc.taxmachine.pl/wyliczanie-podstawy-zdrowotnego.html

Ostatnia aktualizacja zawiera także ulepszenie okna edycji składki zdrowotnej, dodano podgląd wyliczonego dochodu miesięcznego będącego podstawą do wyznaczenia podstawy składki zdrowotnej.