Dodaliśmy nowe zeznania roczne PIT-28(23), PIT-37(27), PIT-36L(17), PIT-36(28) oraz nowe wersje deklaracji płatniczych PIT-11(27), PIT-4R(11) i PIT-8AR(10). Doszły też nowe wersje PIT-19A(10) i PIT-16A(11).

W tym roku, tak jak rok temu, zeznania roczne PIT składa się od 15 lutego. Wysyłka nowych zeznań PIT-36 i PIT-36L nie jest jeszcze gotowa, schematy dla tych e-deklaracji nie są dostępne. Zeznania PIT-38 i PIT-39 nie zmieniły się, nadal obowiązują wzory wprowadzone w zeszłym roku.

Nowe deklaracje płatnicze PIT-4R(11) i PIT-AR(10) można już wysyłać, natomiast PIT-11(27) dotyczy przychodów osiągniętych w roku 2021 i na ten moment jego wysyłka nie jest możliwa, MF nie opublikowało jeszcze schematu dokumentu .xsd dla tego dokumentu. Za rok 2020 składany jest PIT-11(26).