Dzisiejsza aktualizacja to głównie obsługa nowych oznaczeń VAT oraz JPK_V7(M/K) w wersji 2. Zmiany te obowiązują od stycznia 2022 roku, tak więc pierwszy raz nowe pliki JPK będą składane w lutym 2022.

Wprowadzono obsługę oznaczeń WSTO_EE (zastępuje EE i SW) i IED. Obsługa nowych oznaczeń jest wprowadzona na wszystkich poziomach począwszy od produktów w systemie fakturowania.

Inne zmiany:

  • ulepszono raport VAT w wersji arkusza kalkulacyjnego, głównie chodzi o dodanie dodatkowej kolumny dla pozycji zawierających sam VAT, np. remanent likwidacyjny, korekty VAT naliczonego itp.,
  • dodano podgląd zawartości faktur (pozycji, pozycji po korekcie, pozycji zaliczek) z poziomu listy faktur, dzięki temu nie trzeba już otwierać faktury by podejrzeć jej zawartość,
  • widoczność panelu filtrowania w głównym oknie programu można obecnie zmieniać naciskając klawisz F12,
  • poprawiono automatyczne księgowanie faktur walutowych, obecnie waluta i kwota w walucie są zapamiętywane w zaksięgowanym dokumencie,
  • oznaczenie MPP zostało ukryte dla dokumentów księgowych począwszy od lipca 2021 (https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r),
  • dodano nowe wersje PIT-4R(12) i PIT-8AR(11).