Dodano e-deklarację PIT-36(29) za rok 2021, programy TaxMachine i TaxMachine PITy 2021/2022 zawierają więc już komplet aktualnych zeznań rocznych.