Udostepniliśmy dzisiaj nowe wzory prawie wszystkich nowych deklaracji rocznych oraz PIT-ów płacowych za 2018 rok, w tym PIT-11(24), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), PIT-8C(9), IFT-1/IFT-1R(14), PIT-R(19).

Nie ma jeszcze nowego załącznika PIT/O(23), będzie od udostępniony w przyszłym tygodniu. Wszystkie inne druki zeznań rocznych dla podatku dochodowego od osób fizycznych są już dostępne, w tym: PIT-37(25), PIT-36(26), PIT-28(21), PIT-36L(15), PIT-37(13), PIT-39(9) razem z załącznikami.

MF nie przyjmuje jeszcze wszystkich tych nowych e-deklaracji, prosimy poczekać z wysyłką do momentu gdy uruchomią ich przyjmowanie.

Dla PIT-28 MF nie udostępniło jeszcze schematów xml niezbędnych do wysyłki elektronicznej, pozostałe PITy są już przygotowane do dostarczania elektronicznego.

W przyszłym tygodniu postaramy się także udostępnić aktualne druki dla zeznania CIT-8.

Podsumowanie ostatnich zmian w programie TaxMachine:

1. Zmieniono sposób pobierania danych o statusie podatników VAT z systemu Ministerstwa Finansów. Obecnie program korzysta z usługi sieciowej udostępnionej przez MF specjalnie w celu weryfikacji podatników. Nowy sposób jest szybszy i niezawodny.

2. Dodano okno dialogowe dla funkcji automatycznego księgowania faktur sprzedaży. Okno to udostępnia szereg opcji księgowania, w tym księgowanie tylko do VAT, tylko do księgi, wybór domyślnych stawek dla ryczałtu, możliwość wybór rejestrów VAT i inne. Ta ostatnia opcja działa obecnie tylko dla pozycji dostawy krajowej, automatyczne księgowanie faktur sprzedaży do pozostałych rejestów VAT będzie możliwe po udostępnieniu nowego systemu fakturowania.

3. Dodano możliwość księgowania do trzech stawek ryczałtu w jednym dokumencie księgowym.

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego:

Informujemy, że ze względu na planowane prace modernizacyjne, usługa BIR1 Głównego Urzędu Statystycznego nie będzie dostępna w dniu 12.09.2018 (środa) w godz. 16:00 - 19:00.
(Niedostępna będzie także wyszukiwarka „on-line”: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ).

W tym czasie funkcja pobierania podmiotów z REGON w programie TaxMachine nie będzie działać.

Z niewiadomych przyczyn, bez wcześniejszego ostrzeżenia, Ministerstwo Finansów wyłączyło obsługę dotychczasowych schematów dla deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12), wskutek czego wysyłka tych e-deklaracji stała się niemożliwa, występuje błąd 401.

Wdrożenie nowych schematów w programie TaxMachine przewidywane jest na 12 września.

Komunikat Ministerstwa Finansów:

W związku z wymianą certyfikatów w ePUAP przez COI (https://pz.gov.pl/dt/news) służących do podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym od  24.08.2018 r. mogą występować problemy z autoryzacją wysyłek plików JPK przy pomocy Profilu Zaufanego. Transakcje mogą otrzymywać status 406. W takim przypadku prosimy o skorzystanie z alternatywnej metody autoryzacji z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzacyjnych: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/problemy-z-autoryzacja-wysylek-jpk-przy-pomocy-profilu-zaufanego

Dodano dzisiaj obsługę najnowszej wersji VAT-7K(12). Program od dzisiaj domyślnie tworzy deklaracje VAT-7 według najnowszych wzorów. Przypominamy, że korekty za okresy wcześniejsze nadal należy składać na poprzednich wzorach.

Dzisiejsza aktualizacja zawiera nowe deklaracje VAT, w tym VAT-7(18), VAT-8(9), VAT-9M(8), VAT-12(4). Brak jest jeszcze nowego wzoru VAT-7K(12), bowiem Ministerstwo Finansów nie udostępniło go jeszcze na portalu podatkowym.

Wszystkie nowe deklaracje służą do rozliczania podatku od lipca 2018 (od trzeciego kwartału dla VAT-7K), tak więc za czerwiec/drugi kwartał 2018 składa się jeszcze deklaracje według poprzedniego wzoru, program domyślnie nadal generuje deklaracje według poprzednich wzorów.

Dodano także obsługę skrótów SHA-256 dla e-Deklaracji podpisywanych certyfikatami elektronicznymi. Skróty w tym formacie będą niebawem wymagane przez system Ministerstwa Finansów. Wszystkich użytkowników starszych wersji programu zachęcamy do wykonania aktualizacji, bowiem po wyłączeniu przez Ministerstwo Finansów obsługi SHA1 wysyłka e-Deklaracji ze starszych wersji programu nie będzie możliwa. Obecnie MF wyłączyło obsługę SHA1 tylko w wersji testowej systemu.

Więcej informacji na ten temat na stronie MF:

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/informacja-w-sprawie-stosowania-sha-256-w-podpisie-pod-przesylanymi-dokumentami-w-formacie-xml-oraz-nowego-podpisu-upo

 

 

Występują obecnie problemy z wysyłką plików JPK podpisywanych profilem zaufanym, poniżej komunikat Ministerstwa Finansów:

 Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 16.07.2018 występują problemy z wysłaniem dokumentów JPK  podpisanych Profilem Zaufanym.

Trwają prace nad poprawą błędu. Jednocześnie informujemy, że nie ma problemów przy wysyłaniu dokumentów podpisanych Podpisem Kwalifikowanym i Danymi Autoryzującymi.

O zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/problemy-z-wyslaniem-jpk-podpisanych-profilem-zaufanym

W dniu dzisiejszym od rana występują problemy z wysyłką plików JPK_VAT podpisywanych przychodem, portal https://mikro-jpk.mf.gov.pl nie działa prawidłowo. Rano nie dało się wysyłać plików (brak było numeru referencyjnego), obecnie nie da się pobrać UPO w pliku PDF, plik jest pusty lub nie zawiera żadnych danych na temat przesłanego dokumentu.

W przypadku otrzymania kodu 300 prosimy ponowić wysyłkę - zapisać "jako" lub wygenerować nowy plik i wysłać ponownie.

Jeżeli występuje problem z plikiem UPO to prosimy próbować pobierać go w kolejnych dniach, sam plik UPO w .xml jest w takich przypadkach prawidłowy, tylko jego wizualizacja jest wadliwie generowana przez system Ministerstwa Finansów. Plik UPO w XML dla JPK_VAT podpisanego przychodem można pobrać ze strony Mikro-JPK, w polu numeru referencyjnego znajduje się link do strony z potwierdzeniem, wystarczy go skopiować do schowka i wkleić w dowolnej przeglądarce WWW.

Ulepszono weryfikację podatników VAT w dokumentach księgowych oraz w plikach JPK_VAT. Program, poza sprawdzaniem statusu VAT dostawców oraz nabywców, dla których zastosowano odwrotne obciążenie, sprawdza obecnie także poprawność krajowych numerów NIP wszystkich kontrahentów, dla których ten numer podano.

Poniższy film pokazuje jak weryfikować status podatników VAT dla zaksięgowanych dokumentów oraz w plikach JPK_VAT.

Nie wszyscy użytkownicy programu TaxMachine wiedzą o tym, że jest on doskonałym narzędziem do rozliczania wszelkiego rodzaju rocznych zeznań PIT. Takie zeznania można tworzyć w dokumentach właściciela, ale dla klientów "z ulicy" dodawanie osoby fizycznej nie ma większego sensu, szybciej jest sporządzać takie PITy w pozostałych dokumentach. Jeżeli dana osoba będzie korzystała z naszych usług ponownie za rok, to można odszukać jej PITy za rok poprzedni korzystając z funkcji filtrowania oraz skopiować dane osobowe do zeznania za nowy rok.

Poniżej widać film który pokazuje jak dodać nowe zeznanie PIT-37 i wypełnić najczęściej używane pola. W drugiej części filmu pokazano jak dodać załącznik PIT/O i rozliczyć ulgę rehabilitacyjną i na dziecko.

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło dedykowany serwis do podpisywania plików JPK_VAT Profilem Zaufanym na portalu obywatel.gov.pl, dotychczasowa metoda nie będzie działała od jutra. Z tego powodu wprowadzono w TaxMachine odpowiednie zmiany.

Podpisywanie odbywa się w domyślnej przeglądarce, dzięki temu nie będzie już problemów z obsługą logowania przez "banki". Podpisywanie polega na zapisaniu pliku metadanych do podpisania, zalogowaniu się do PZ, przeciągnięciu lub wskazaniu zapisanego pliku metadanych, podpisaniu go Profilem Zaufanym oraz zapisaniu podpisanego pliku metadanych na dysku.

Jeżeli podpisany plik metadanych będzie zapisany na tym samym dysku, na którym zapisano plik do podpisu, lub na dysku systemowym (np. na pulpicie, w "pobranych", czy w dokumentach użytkownika), to program automatycznie go wczyta i rozpocznie wysyłkę. Jeżeli podpisany plik zostanie zapisany w innej lokalizacji to należy go wskazać ręcznie w ostanim kroku kreatora podpisywania.

Do działania tej funkcji niezbędny jest Windows 7 lub nowszy.

Poniższy film pokazuje jak podpisać plik JPK_VAT(3) stosując nową usługę portalu obywatel.gov.pl.

 

Dodaliśmy obsługę wysyłki plików JPK_VAT(3) do okna wysyłki masowej e-Dokumentów. Poniższy film pokazuje jak wysłać pliki JPK_VAT(3) i e-Deklaracje z użyciem tej metody autoryzacji.

 

Program może automatycznie odszukać kwoty przychodów jeżeli w bazie danych znajduje się zeznanie roczne PIT za 2016 rok podatnika VAT. Jeżeli takiego zeznania nie ma to kwotę przychodu należy wpisać ręcznie, program ją zapamięta i przy następnej wysyłce wpisze automatycznie.

Jak widać na filmie potwierdzenie dla JPK_VAT(3) wysłanego tą metodą dostaje się natychmiast, dlatego zalecamy wykorzystanie wysyłki "przychodem" wszystkim osobom fizycznym będącym podatnikami VAT.

Poniżej film pokazujący jak wysyłać JPK_VAT(3) bezpośrednio z okna JPK:

Udało się obejść ograniczenie dostępu do systemu Ministerstwa Finansów służącego do wysyłki plików JPK_VAT(3) autoryzowanych danymi autoryzacyjnymi. Obecnie opcja wysyłki JPK_VAT podpisywanych przychodem za 2016 jest dostępna tylko w oknie wysyłki pojedynczego dokumentu (przycisk "Wyślij e-Dokument" w oknie JPK), niebawem dodamy taką możliwość także dla wysyłki masowej. Dodamy także filmy pokazujące jak korzystać z tej formy wysyłki.

Opcja wysyłki JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi działa tylko dla firm jednoosobowych (osoby fizyczne). Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku został ustalony przez MF na 5 MB, czyli liczba pozycji w rejestrach VAT jest ograniczona do około 10 000 dla tej formy wysyłki.

Zalecamy korzystanie z tej metody wysyłki wszystkim podmiotom do tego uprawnionym, jest to najszybsza dostępna metoda wysyłki JPK_VAT. Potwierdzenie UPO jest w tym przypadku dostępne natychmiast, nie trzeba czekać kilku godzin na potwierdzenie jak przy wysyłce plików podpisywanych certyfikatem lub profilem zaufanym.

Z innych istotnych zmian: dodano w opcjach programu możliwość definiowania domyślnego adresu e-mail do generowania i wysyłki JPK_VAT, dodano także możliwość podawania osobnego adresu e-mail do celów podatkowych (obecnie tylko dla JPK) w oknie edycji firmy. Adres podany dla firmy/podatnika używany jest jeżeli dla danej firmy program ma nie stosować adresu zdefiniowanego w opcjach programu.

Ministerstwo Finansów udostępniło możliwość podpisywania dokumentów JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi, czyli kwotą przychodu podatnika za 2016. Metoda ta jest dostępna w programie Klient JPK oraz na stronie: https://mikro-jpk.mf.gov.pl.

Niestety wdrożenie tej metody podpisywania plików JPK nie jest możliwe w programie TaxMachine, bowiem MF nie zamierza jej udostępniać producentom programów księgowych.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na nasze pytanie odnośnie udostępnienia dostępu do tej metody podpisu:

"Na ten moment nie przewidujemy udostępniania metody podpisu za pomocą danych autoryzacyjnych do podmiotów zewnętrznych innych niż wchodzących w skład Ministerstwa Finansów ponieważ podpisywanie plików tą metodą jest rozwiązaniem przejściowym.

Zgodnie z rozporządzeniem ta metoda obowiązuje do końca 2018 i to jest czas maksymalny. Możliwe jest jego skrócenie."

Od dzisiaj jedynym obowiązującym wzorem JPK_VAT jest wersja trzecia - JPK_VAT(3). W związku z tym opublikowaliśmy aktualizację programu, od dzisiaj tworzy on JPK_VAT(3) z menu nad listą dokumentów księgowych. System Ministerstwa Finansów nie przyjmuje już wcześniejszych wersji.

Aktualny Klient JPK 2.0 także obsługuje wysyłkę tylko najnowszej wersji JPK_VAT(3).


Informujemy, że ze względu na planowane prace modernizacyjne, będą występowały przerwy w dostępie do Usługi BIR1 (REGON) w dniu 01.02.2018 (czwartek) w godz. 17:00 - 19:00.
(Niedostępna będzie także wyszukiwarka „on-line”: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ).

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z pracami serwisowymi na środowisku produkcyjnym  JPK, nie będzie możliwości wysyłania plików JPK w dniu 02.02.2018.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/prace-serwisowe-jpk-02-02-2018-r

 

Dodano możliwość masowej wysyłki i pobierania potwierdzeń dla dokumentów JPK. Do tej pory było to możliwe tylko dla e-Deklaracji, od dzisiaj ten sam mechanizm może być wykorzystywany do jednoczesnej wysyłki e-Deklaracji i plików JPK.

Wysyłka w tym trybie dla plików JPK jest możliwa tylko z podpisem elektronicznym (certyfikatem), masowy odbiór potwierdzeń jest możliwy niezależnie od sposobu podpisania dokumentu JPK przy wysyłce. Dokumenty JPK podpisywane Profilem Zaufanym nadal należy wysyłać z poziomu okna dokumentu.

Prosimy obejrzeć poniższe wideo, jest na nim pokazane jak wysyłać i sprawdzać status plików JPK.

 

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że JPK_VAT za grudzień 2017 r. należy przesłać wg struktury obowiązującej w 2017 r., czyli  JPK_VAT w wersji 2. JPK_VAT w wersji 3 nie jest jeszcze przyjmowany przez system Ministerstwa Finansów.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow/komunikaty/-/asset_publisher/UB1c/content/jpk_vat-za-grudzien-2017-r-1

Dodaliśmy możliwość eksportu i importu zapisów księgowych w programie TaxMachine.

Funkcja ta umożliwia kopiowanie dokumentów księgowych między miesiącami tego samego podatnika lub kopiowanie dokumentów księgowych między podatnikami, np. w celu zaksięgowania dokumentów wprowadzonych wcześniej do bazy danych klienta biura rachunkowego. Funkcja ta zastępuje wówczas plik JPK, który ze względu na swe ograniczenia nie zawsze gwarantuje bezproblemowe przeniesienie danych.

Innym zastosowaniem tej funkcji jest import danych księgowych z innego programu księgowego, opracowanie importu poprzez pośredni plik eksportu/importu danych księgowych TaxMachine jest łatwiejsze i bezpieczniejsze niż wprowadzanie zmian bezpośrednio do bazy danych TaxMachine. Wewnętrznie plik eksportu danych księgowych TaxMachine .tmdb to baza danych SQLite.

Eksport danych możliwy jest dla całego miesiąca księgowego lub dla wskazanych dokumentów księgowych.

Poniższe wideo przedstawia eksport i import wszystkich dokumentów księgowych w miesącu podatkowym:

Informujemy, że w przypadku dokumentów podpisywanych „danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) składanych w 2018 roku należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2016.

Jako kwotę przychodu za rok 2016 należy rozumieć, w przypadku:

 • PIT-28 – wariant (19) – poz. 45;
 • PIT-36 – wariant (23) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-36L – wariant (12) – poz. 13 lub poz. 18;
 • PIT-37 – wariant (23) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-38 – wariant (11) – poz. 24;
 • PIT-39 – wariant (7) – poz. 20;
 • PIT-40 – wariant (22) – poz. 57;
 • PIT-40A – wariant (18) – poz. 38.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2016 nie składał żadnego z ww.  zeznań lub rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2016 należy wpisać wartość „0".

Przypominamy, że do pełnego funkcjonowania programu TaxMachine wymagany jest obecnie system operacyjny Windows w wersji 6.1 (Windows 7) z Service Pack 1 (build 7601). Na wczesniejszych systemach nie będą działały funkcje programu komunikujące się z systemami rządowymi, w tym e-Deklaracje, JPK, REGON, EPUAP.

Systemy wcześniejsze niż Windows 7 nie obsługują protokołu TLS 1.2 wymaganego obecnie przez systemy Ministerstwa Finansów i inne systemy rządowe.

Dodaliśmy dzisiaj wysyłkę elektroniczną do systemu e-Deklaracje nowych zeznań rocznych PIT za 2017 rok: PIT-37(24), PIT-28(20), PIT-36(25), PIT-36L(14), PIT-38(12) i PIT-39(8) wraz ze wszystkimi załącznikami.

Przyjmowanie nowych e-deklaracji nie jest jeszcze uruchomione po stronie systemu Ministerstwa Finansów.

Dodaliśmy nową wersję darmowego programu TaxMachine PITy 2017/2018. Zawiera on wszystkie zaktualizowane dotychczas deklaracje PIT za 2017 rok, o których pisaliśmy poprzednio. Program ma zaktualizowany wygląd zgodny z programem TaxMachine. Na ten moment nie działa jeszcze wysyłka e-deklaracji, czekamy na uruchomienie przyjmowania nowych e-pitów przez Ministerstwo Finansów.

Przypominamy, że nasz program pozwala na wpisanie dowolnego numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego, w przeciwieństwie do większości innych tego typu programów, dlatego może być stosowany w biurach rachunkowych.

Najnowszy instalator jest do pobrania na stronie: pobieranie programów.

Nowe deklaracje roczne PIT za 2017 rok

Dodaliśmy nowe wzory deklaracji rocznych PIT za 2017 rok:

 • PIT-37(24),
 • PIT-36(25),
 • PIT-28(20),
 • PIT-36L(14),
 • PIT-38(12),
 • PIT-39(8).

Doszły także nowe wersje załączników do zeznań rocznych PIT:

 • PIT/DS(2),
 • PIT/B(15),
 • PIT/BR(2),
 • PIT-28/A(17)

Następujące załączniki zostały zaktualizowane na rok 2017:

 • PIT/O(22),
 • PIT/D(26),
 • PIT/M(7),
 • PIT/ZG(5),
 • PIT-2K(8),
 • PIT-28/B(14).

Nowe zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 wyliczają sie automatycznie na podstawie zapisów w ewidencji księgowej.

Deklaracje pracownicze

Zaktualizowano na rok 2017 następujące deklaracje/informacje związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń:

 • PIT-11(23),
 • PIT-8C(8),
 • PIT-4R(6).

PIT-40 nie został zaktualizowany bowiem od roku 2017 już nie obowiązuje.

Zaktualizowano deklaracje CIT

Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji 25 oraz załączniki CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7).

Objaśnienia do zaktualizowanych zeznań PIT

Dodano objaśnienia kontekstowe do nowych zeznań PIT za 2017 rok oraz do załączników PIT/O i PIT/D.

Możliwość wyłączenia weryfikacji przy imporcie plików JPK

Dodano możliwość wyłączenia weryfikacji plików JPK_FA i JPK_VAT na zgodność ze schematem przy ich imporcie do ewidencji księgowych. Ma to szczególne znaczenie dla JPK_FA, bowiem schemat opublikowany przez Ministerstwo Finansów ma błąd polegający na określeniu minimalnej długości identyfikatora podatnika VAT na 10 cyfr, podczas gdy w Unii Europejskiej występują krótsze numery podatników VAT. Dzięki tej opcji możliwe jest importowanie plików JPK_FA w których występują numery VAT podatników z Luksemburga, Finlandii i niektórych innych krajów Unii Europejskiej.

Zaktualizowane pozostałe deklaracje PIT za 2017

Zaktualizowano PIT-19A do wersji ósmej oraz PIT-16A do wersji dziewiątej.

Nazwa skrócona podatników w drzewie zamiast nazwy pełnej

W drzewie i liście podatników w głównym oknie programu pokazywane są nazwy skrócone podatników, zamiast nazwy pełnej, jeżeli podano nazwę skróconą.

Wysyłka elektroniczna nowych deklaracji

Dla nowych deklaracji nie działa jeszcze wysyłka elektroniczna bowiem Ministerstwo Finansów jeszcze ich nie przyjmuje. Wysyłka będzie uruchomiona po wdrożeniu przez Ministerstwo Finansów schematów nowych deklaracji w wersji produkcyjnej systemu e-Deklaracje.

 

Dodaliśmy nowy rodzaj raportów opartych na tabelach. Ich dużą zaletą jest możliwość dowolnego sortowania, filtrowania i grupowania danych. Poza drukowaniem do PDF dostępna jest możliwość ich zapisywania do plików .xlsx, .xls, .xml, .csv, .txt i .html. Raporty takie, podobnie jak raporty w postaci arkusza kalkulacyjnego, zapisywane są w bazie danych i można do nich zawsze wrócić.

Na ten moment dostępne są trzy raporty tego typu: księga przychodów i rozchodów,ewidencja przychodów (ryczałt) i raport płatności. Ten ostatni zawiera zbiór dokumentów księgowych dla których zaznaczono, że są na termin w oknie księgowania dokumentu księgowego. Raporty tego typu, obok raportów opartych na arkuszu kalkulacyjnym, będą szeroko wykorzystywane w nadchodzącej implementacji ksiąg rachunkowych w TaxMachine 3.

 

raporty tabele

 

Grupowanie danych odbywa się poprzez przeciągnięcie nagłówka kolumny na pole nad tabelą, sortowanie poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny, filtrowanie poprzez wybranie odpowiedniej opcji z pola między nagłówkiem i danymi ("Kliknij aby zdefiniować filtr").

raporty tabele 2