Najważniejsze zmiany w kilku ostatnich aktualizacjach programu:

  • dodano nową wersję e-deklaracji PIT-4R(10),
  • dodano nową wersję e-deklaracji PITR-8AR(9),
  • dodano nową wersję e-deklaracji PIT-11(26),
  • ulepszono import z CDN Optima, usunięto problem z importem w przypadku braku właściwych rejestrów VAT, program automatycznie zakłada odpowiednie rejestry w czasie importu w razie ich braku.