Pobieranie adresów kontrahentów dla JPK_V7

Poprzednia aktualizacja dodała opcję pobierania adresów kontrahentów podczas importowania plików JPK_V7, poniższy film pokazuje jak to działa:

 

 

Import JPK_FA jako nabycia na przykładzie importu z SaldeoSMART

Natomiast dzisiejsza aktualizacja dodała kolejne ulepszenie w zakresie importu JPK_FA, mianowicie możliwość importu pozycji takiego pliku jako nabycia. Stosując ten plik do importu zakupów omijamy podstawową wadę pliku JPK_VAT, mianowicie brak stawek VAT dla nabyć.

Poniższy film pokazuje, jak wyeksportowany z systemu SaldeoSMART plik JPK_FA z rozpoznanymi fakturami zakupowymi można zaksięgować w programie TaxMachine.

 

 

Jak widać, w oknie importu JPK_FA dodano przełącznik "Księguj jako nabycia". Oznaczenie go powoduje, że wszystkie importowane pozycje traktowane są jako faktury zakupu. Prosimy zwrócić uwagę, że domyślnie w tym przypadku dane kontrahenta pobierane są z węzłów JPK_FA dotyczących sprzedawcy (dla eksportu JPK_FA z SaldeoSMART w węzłach nabywcy P_3A i P_3B są dane prowadzonej firmy). Jeżeli w przypadku importowanego pliku kontrahent wykazywany jest w węzłach nabywcy to należy zaznaczyć "Nie zamieniaj kontrahentów".

 

Ulepszenie księgowania faktur FP

Ostatnim ulepszeniem jest możliwość wpisywania danych nabywcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, dla której księgujemy fakturę FP, bez dodawania jej danych (adresu) do bazy firm. W przypadku takich faktur FP wpisywanie adresu nie jest konieczne, bowiem taka faktura nie trafia do księgi (przychód wchodzi z raportu okresowego), oraz adres nie jest wykazywany w JPK_V7. Zatem można oszczędzić sobie czasu na wprowadzaniu pełnych danych, wystarczy podać samo imię i nazwisko, robi się to w oknie wyszukiwania kontrahenta jak pokazano na poniższym filmie.