Na poniższym filmie pokazujemy jak tworzy się pliki JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1) w programie TaxMachine. Zwracamy uwagę, że odpowiedni rodzaj pliku jest wybierany automatycznie. JPK_V7K jest tworzony tylko jeżeli oznaczono pole "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji podatnika, zakładka "Podatki", w przeciwnym przypadku program tworzy JPK_V7M. Natomiast dodając nowe JPK_V7 bezpośrednio pod "Dokumenty" nadal możliwy jest wybór dowolnej wersji pliku w oknie wyboru dokumentu.

 

 

Przypominamy także, że faktury sprzedaży wystawione do paragonów, oznaczone w programie jako "FP", nie są uwzględniane w nowej deklaracji VAT, księgując w ten sposób faktury sprzedaży należy także zaksięgować raport miesięczny (lub raporty dobowe) z oznaczeniem "RO". Faktury FP nie są także uwzględniane w sumie VAT należnego w pliku JPK_V7.

Jest to chyba najważniejsza zmiana jeżeli chodzi o księgowanie dokumentów od października 2020, do tej pory księgując faktury wystawione do paragonów należało pomniejszyć fiskalny raport okresowy o kwoty z tych faktur aby nie dochodziło do podwojenia sprzedaży. Obecnie nie należy tego robić, tylko zaksięgować cały raport okresowy ("RO") oraz faktury wystawione do paragonów jako "FP".

Zwracamy uwagę także na to, że faktury sprzedaży "FP", wystawione w programie i księgowane w sposób automatyczny, standardowo nie są uwzględniane w przychodach (w KPiR lub ryczałcie). Można to zmienić dla każdej faktury z osobna poprzez zaznaczenie opcji "Księguj do księgi" na zakładce "Księgowanie" faktury, jednak normalnie nie powinno to być robione, bowiem przychody z faktur "FP" także powinny być księgowane z fiskalnego raportu okresowego.