Dodano nową wersję zeznania PIT-28(22) za 2019 rok wraz z nowym załącznikiem PIT-28/B(16). Zwracamy uwagę na brak załącznika PIT-28/A, nie stosuje się go już za 2019 rok, przychody z działalności jednoosobowej i najmu wpisuje się bezpośrednio na PIT-28.

Dodano także możliwość definiowania numeru mikrorachunku podatkowego dla pracowników, wcześniej ta opcja była dostępna tylko dla firm i właścicieli (udziałowców). Doszła też możliwość generowania numeru mikrorachunku podatkowego bezpośrednio w programie (z numeru NIP lub PESEL). Zaktualizowano także druk przelewu podatkowego, od 1 styczna 2020 będzie automatycznie wyliczał numer mikrorachunku podatkowego na podstawie wpisanego numeru NIP lub PESEL.