Udostępniona dzisiaj aktualizacja zawiera ulepszenie w zakresie księgowania dokumentów VAT niezbędne do wdrożenia JPK_V7. Okno edycji dokumentu księgowego uzupełniono o pola dodatkowych oznaczeń dla dokumentów sprzedaży (oznaczenia dotyczące dostawy i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur) oraz dla dokumentów nabyć. Dodano także obowiązkowe oznaczenia typu dokumentów sprzedaży (RO, WEW, FP) i nabyć (MK, VAT_RR, WEW). Dokładniejsze opisy dla oznaczeń i typów dostępne są po wskazaniu ich myszką w wyskakujących podpowiedziach ("dymkach").

Zwracamy uwagę, że oznaczenie FP (faktura wystawiona do paragonu fiskalnego) nie działa jeszcze tak, jak to przewiduje schemat JPK_V7. Faktury z takim oznaczaniem nadal są uwzgędniane w rejestrach VAT i podczas wyliczania VAT-7(K).

Wszystkie te elementy będą obowiązkowe od kwietnia 2020 (JPK_V7 składane w maju) dla dużych podatników i od lipca 2020 (JPK_V7 składane w sierpniu) dla pozostałych. Jedyne elementy obecnie obowiązujące w ramach deklaracji VAT-7(K) to oznaczania procedur:

  • MPP (tylko dla faktur sprzedaży),
  • świadczenie usług turystyki,
  • dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Rozszerzona ewidencja będzie także dotyczyła nabyć towarów i usług w celu świadczenia usług i dostaw towarów opodatkowanych marżą (turystyka, towary używane, dzieła sztuki itd.), w JPK_V7 będziemy wykazywać kwoty nabyć (nawet jeżeli nie są fakturami, taki dokument należy oznaczyć jako Inny dokument VAT w polu Faktura) oraz wartość sprzedaży brutto (oprócz kwot wyliczonych z marży). Zmiany te obowiązują w terminach obowiązku wdrożenia JPK_V7 wymienionych wyżej.

Przy okazji tych prac ulepszono okno edycji dokumentu księgowego, dodano możliwość skrolowania zawartości, dodano nowe wyskakujące objaśnienia, ulepszono nawigację z użyciem klawiatury (główne chodzi o działanie klawiszy Page Up i Page Down).

Dodano także możliwość wysyłki e-Deklaracji PIT-38(14) i PIT-39(10) za 2019 rok oraz dodano objaśnienia kontekstowe do wszystkich zeznań rocznych i załączników PIT/O i PIT/D.