Dodaliśmy dzisiaj nowe schematy dla następujących e-deklaracji:

  • PIT-11(25), schemat w wersji 1-1,
  • PIT-4R(9), schemat w wersji 1-2,
  • PIT-8C(10), schemat w wersji 1-1,
  • PIT-R(20), schemat w wersji 1-1.

Dodano też do TaxMachine obsługę schematów dla załącznika ORD-ZU(3) w wersjach 3-0 i 4-0.

Oprócz tego dodano nowe pole w oknie edycji faktury sprzedaży: "Faktura do paragonu". Tak oznaczona faktura będzie księgowana z symbolem dokumentu "FP" i nie będzie uwzględniana przy wyliczaniu sum i części deklaracyjnej pliku JPK_V7M(K) (JPK_VAT z deklaracją). Oznaczenie to będzie także widoczne na wydruku faktury.

Kolejnym ulepszeniem jest wprowadzenie dodatkowego przełącznika w oknie edycji towaru lub usługi: "Licz od brutto". Zaznaczenie tego pola powoduje, że pozycja faktury lub dokumentu WZ (suma netto, VAT i brutto pozycji) będzie przeliczana od kwoty brutto. Pole to jest automatycznie zaznaczane jeżeli cenę jednostkową produktu wpisze się w polu brutto.