Dodano wysyłkę e-Deklaracji PIT-19A(9).

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schematu dla PIT-16A(10), dlatego na ten moment nie ma możliwości wysyłki tej deklaracji.