W dzisiejszej aktualizacji dodano nowe wersje e-deklaracji VAT-R(14) i VAT-Z(6).

Ostatnie aktualizacje zawierały wiele mniejszych ulepszeń, z najważniejszych można wymienić:

  • ulepszono system wydruków opartych na arkuszach kalkulacyjnych, w tym wydruk faktur, dokumentów kasowych, dokumentów magazynowych - nie ma już problemów z zawijaniem i łamaniem tekstu, w tym także pozycji kwotowych,
  • w oknie edycji dokumentu księgowego dodano możliwość wprowadzania kwot brutto, jest to przydatne przy wprowadzaniu faktur uproszczonych, najczęściej zawierających tylko kwoty brutto i sumę VAT,
  • dodano możliwość wyboru szablonu faktury (zakładka "Wygląd" w oknie edycji faktury), dodano drugi wzór faktury "faktura_2.xlsx" z powiększoną czcionką,

Możliwość wyboru szablonu faktury pozwala także na definiowanie własnych szablonów. Szablony są zapisywane w katalogu "szablony" w katalogu roboczym programu (domyślnie "C:\Users\Public\Documents\TaxMachine\szablony\"), zaawansowani użytkownicy mogą definiować własne wzory poprzez wprowadzanie zmian do istniejących wzorów. Zmienione szablony prosimy zapisywać w plikach nazywających się inaczej niż "faktura_X.xlsx" aby uniknąć ich nadpisania przez instalator. Nie należy zmieniać plików predefiniowanych, bowiem zmiany będą nadpisane podczas ewentualnych aktualizacji predefiniowanych szablonów. Edycję szablonów .xlsx należy przeprowadzać w programie Microsoft Excel 2016 lub nowszym.

Począwszy od wersji 3.4 program TaxMachine nie działa już na systemach wcześniejszych niż Windows 7 SP3, aktualizacja na wcześniejszych systemach nie jest już możliwa. Do tej pory program tylko informował o braku pełnej funkcjonalności na starych systemach, obecnie uruchomienie instalatora nie jest na nich możliwe. Użytkowników nadal korzystających z Windows XP i Windows Vista prosimy o przeniesienie programu na nowszy system operacyjny, najlepiej Windows 10.