W ostatniej aktualizacji dodano do programu TaxMachine możliwość określania oznaczeń VAT na poziomie rejestrów VAT. Dzięki temu będzie można ograniczyć konieczność ręcznego oznaczania dokumentów księgowych dla stałych lub często powtarzających się dla danego podatnika oznaczeń VAT. Wystarczy wybrać rejestr VAT a oznaczenia i/lub typ dokumentu zostanią zastosowane automatycznie.

Opcje te dostępne są w oknie edycji rejestru VAT.

Dodatkowe najważniejsze ulepszenia:

  • poprawiono drukowanie dokumentów w nowym systemie drukowania (faktury, magazyn, płatności), program nie przekazywał nazwy zadania wydruku co powodowało błąd wydruku na niektórych drukarkach HP,
  • dodano zapamiętywanie układu tabel w nowych oknach edycyjnych, w tym dla faktur, płatności, dokumentów magazynowych, kontrahentów, produktów. Zmiany wprowadzone przez użytkownika są trwałe, tabele, dla których nie było możliwości wyboru widocznych kolumn, dostały taką możliwość.

W związku z ostatnimi licznymi zmianami sugerujemy wykonanie resetu ustawień programu (Ctrl + Alt + R), niektóre zmiany mogą nie być widoczne bez usunięcia poprzednich zapamiętanych ustawień dla okien i tabel.