Dodaliśmy nową wersję e-deklaracji CIT-8(28) z załącznikami CIT-8/O(15) i CIT-D(7).