Dodaliśmy dzisiaj nową wersję deklaracji VAT-8(10) i VAT-9M(9). Dodatkowo w oknie edycji firmy dodano możliwość wpisania numeru BDO, numer ten będzie automatycznie wpisywany na fakturach wystawianych w nowym systemie fakturowania.